Glasopor i kampen mot overvann

Glasopor i kampen mot overvann

Overvann er et økende problem i et stadig våtere og mer ustabilt klima. I Brumunddal bruker de Glasopor for å løse utfordringene. Overvannshåndtering er ikke noe nytt. I alle år har vårflommer og høstnedbør bydd på utfordringer når store mengder vann flytter seg på kort tid. Likevel er det liten tvil om at fokuset på […]

Denne bydelen er bygget på skumglass

For å kunne bygge bydelen Bjørvika var skumglass det avgjørende byggematerialet. Sjekk hvorfor skumglass er den beste løsningen ved vanskelige grunnforhold.

Ved vanskelige grunnforhold er den letteste løsningen ofte den beste. I Bjørvika i Oslo ble skumglass redningen. Av alle steder man kan bygge i Norge er nok ikke Bjørvika det enkleste. Siden lenge før vi fikk vår egen grunnlov var området dominert av trelastindustri, og dette tok først slutt på starten av 1900-tallet. Grunnen under Barcode-rekka består […]