Effektiv levering høyt og lavt tross trengsel og tett trafikk

Glasopor skumglass har på grunn av sine egenskaper blitt brukt i det utfordrende prosjektet Universitetsgata 7-9. Bruksområder har vært avrettingsmasse til innvendige gulv i trang kjeller, tilbakefylling langs vegger med dårlig adkomst, fyllmasse i passasjevei i trang bakgård, og dreneringslag høyt oppe på grønne tak. Dette har stilt store krav til god planlegging og effektive […]

Omsorgsbygg velger Glasopor for å oppnå ambisiøse miljømål

sykehjem

Norges mest miljøvennlige sykehjem står snart ferdig på Lindeberg. Bygningen er integrert i skrånende terreng, med skumglass fra Glasopor som fyllingsmateriale. I grønne omgivelser på Oslos østkant er nye Lindeberg sykehjem snart klart for innflytting. Her skal 144 eldre mennesker bo godt, i et lyst, luftig og svært miljøeffektivt bygg. Uteområdene er demensvennlige med trygge […]

– Et skolebygg for framtiden

Det er flere materialvalg som gjør at Namdalseids nye skole blir et moderne miljøbygg på alle måter. Ny pelemetode med Glasopor reduserte også byggetiden.

Namdalseid sin nye praktskole blir et moderne miljøbygg på alle måter. Glasopor i grunnarbeidet reduserte byggetiden med tre uker. – Jeg hyller alle innovative fremskritt, sier Kristian Lamo, byggeleder i Namdalseid kommune. Han viser fram praktbygget som skal bli Namdalseid sin nye skole med innflytting ved juletider. For få måneder siden var det et krevende […]

Strenge miljøkrav – valgte Glasopor

– Vi valgte Glasopor, da det er mye mer miljøvennlig enn isopor, forklarer entreprenøren, som må følge strenge miljøkrav til nytt høgskolebygg i Bergen.

Statsbygg har satt strenge miljøkrav for nytt høgskolebygg i Bergen – entreprenøren valgte derfor Glasopor foran isopor. – For at vi skal innfri miljøkravene, må vi enten redusere mengden materialer eller finne materialer som har lave CO2-utslipp, sier prosjektleder Roger Wiksnes i Kruse Smith. Kruse Smith skal bygge nybygget til Høgskulen på Vestlandet sitt campus […]