– Vi valgte Glasopor, da det er mye mer miljøvennlig enn isopor, forklarer entreprenøren, som må følge strenge miljøkrav til nytt høgskolebygg i Bergen.

Strenge miljøkrav – valgte Glasopor

Statsbygg har satt strenge miljøkrav for nytt høgskolebygg i Bergen – entreprenøren valgte derfor Glasopor foran isopor.

– For at vi skal innfri miljøkravene, må vi enten redusere mengden materialer eller finne materialer som har lave CO2-utslipp, sier prosjektleder Roger Wiksnes i Kruse Smith.

Kruse Smith skal bygge nybygget til Høgskulen på Vestlandet sitt campus på Kronstad i Bergen – et bygg som i følge Statsbygg har høye miljøambisjoner.

Nybygget, som har fått tilnavnet «Edens hage», skal komplettere det eksisterende høgskoleanlegget slik at det inngår i en helhetlig campus på Kronstad. Nytt bygg skal ha sammenheng i form, funksjon, materialbruk og fasadeuttrykk til eksisterende anlegg.

– Kravet fra Statsbygg er at det skal merkes «Excellent» i klassifiseringssystemet BREEAM-NOR, sier Wiksnes.

BREEAM-NOR er et verktøy for å måle miljøprestasjon gjennom hele byggeprosjektet. Et sertifikat utstedt fra BREEAM-NOR er på fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.

­Å bruke miljøvennlige materialer er en vesentlig faktor for å tilfredsstille dette.

LES OGSÅ: Slik blir politiets nye beredskapssenter

Glasopor tilfredsstiller strenge miljøkrav

Miljømålet er at klimagassutslippet samlet skal reduseres med minst 30 prosent i forhold til et referansebygg på nivå med gjeldende teknisk standard, skriver Statsbygg på sine nettsider.

De har satt et eget krav til klimagassutslipp fra materialer, hvor det skal oppnås en reduksjon på 40 prosent i forhold til et referansebygg.

Entreprenøren sitt fokus er da å møte disse kravene med å bruke materialer som er miljøvennlige – med lav grad av utslipp – gjennom hele produksjonen.

– Vi valgte Glasopor, da det er mye mer miljøvennlig enn isopor. Det er en vesentlig innsparing på utslippene ved å velge Glasopor, sier Wiksnes.

LES OGSÅ: Ny miljøvennlig ungdomsskole med Glasopor

 

Utfordrende grunnforhold

– Vi ser at utslippene reduseres mye, men det som også ble avgjørende var Glasopors drenerende egenskaper, forklarer prosjektlederen.

– Der nybygget skal reises er det veldig utfordrende grunnforhold. Det er et komplisert badekar som skal dreneres, med mye fjell som vi må sprenge bort, sier han.

Les mer om Glasopors drenerende egenskaper

Høgskolebygget som Kruse Smith skal reise er et kombinert undervisnings- og kontorbygg på rundt 15.000 kvadratmeter.

Høgskolen på Kronstad, som sto ferdig i 2014, var dimensjonert for 4400 studenter og 500 ansatte. Studenttallet har de siste årene økt til over 9000, og de må leie ekstra lokaler for å dekke plassbehovet. Disse arealene ønsker høgskolen å erstatte med et nybygg, skriver Statsbygg.

Glasopor leverer 1300 kubikk til prosjektet som hadde byggestart i vår, og det hele skal etter planen være ferdig i mars 2020.

(Kilder: Kruse Smith, statsbygg.no, Bygg.no)

18. mai 2018