Det er flere materialvalg som gjør at Namdalseids nye skole blir et moderne miljøbygg på alle måter. Ny pelemetode med Glasopor reduserte også byggetiden.

– Et skolebygg for framtiden

Namdalseid sin nye praktskole blir et moderne miljøbygg på alle måter. Glasopor i grunnarbeidet reduserte byggetiden med tre uker.

– Jeg hyller alle innovative fremskritt, sier Kristian Lamo, byggeleder i Namdalseid kommune.

Han viser fram praktbygget som skal bli Namdalseid sin nye skole med innflytting ved juletider.

For få måneder siden var det et krevende leirområde under massene her. En ny pelemetode med Glasopor sørget for en enklere løsning med mindre arbeid.

Nå skal snart 180 grunnskoleelever og 25 ansatte nyte godt av den miljøvennlige teknologien.

Nye Namdalseid skole vil bli innflyttingsklar rundt årsskiftet.

Nye Namdalseid skole vil bli innflyttingsklar rundt årsskiftet.

– Det som bygges nå skal ha en langsiktig tankegang og være fremtidsrettet. Miljøvennlige valg er helt elementært – og har vært grunntanken bak dette prosjektet, sier Lamo.

Bygget skal være miljøbasert og det skal være et skolebygg for framtiden. Elevene som skal bruke Namdalseid skole kan være trygge på at det baseres på tidsriktige og miljøvennlige valg.

– Som kommunalt ansatt er det klart at vi går ut som et forbilde og setter en standard. Det er et fremtidsrettet bygg, og et prosjekt vi ønsker at andre skal se til.

Her mener Lamo at Glasopor spiller en viktig rolle.

Kristian Lamo, byggeleder i Namdalseid kommune.

Kristian Lamo, byggeleder i Namdalseid kommune.

Grunnforholdene til nye Namdalseid skole krevde mye peling

I Namdalen, der Namdalseid kommune ligger, er det utfordrende grunnforhold. Byggelederen forteller at det gikk et ras her for 200 år siden, som har preget leira i området.

Derfor var man tidlig i byggeprosessen klar over at peling var avgjørende.

Totalt brukes det 5,8 kilometer med peling i prosessen.

Her slår de peler gjennom Glasopor-fundamenteringen – sivilingeniør i geoteknikk anbefaler at flere tar i bruk denne metoden.

Her slår de peler gjennom Glasopor-fundamenteringen – sivilingeniør i geoteknikk anbefaler at flere tar i bruk denne metoden.

Maskinentreprenørfirmaet Farbu og Gausen sto for selve grunnarbeidet, og lanserte muligheten med peler gjennom Glasopor-fundamentet.

Den planlagte fremgangsmåten – og den tradisjonelle metoden – var først å fjerne vegetasjonslaget der skolen skal ligge, og så legge ut et lag med pukk slik at den tunge peleriggen har et stabilt underlag å arbeide på.

LES OGSÅ: Slik var den tidsbesparende metoden

Utregninger av bæreevnen til Glasopor konkluderte med at den ville tåle peleriggen.

Ved å bruke Glasopor slapp man å først legge ut en tung masse, som i etterkant måtte fjernes med en lett fylling, i dette tilfellet Glasopor. Dermed sparte man hele tre uker på å pele gjennom Glasopor-fundamentet.

Effektiv og tidsbesparende pelemetode

– Nå har jeg forstått at dette prosjektet er det første som har tatt i bruk denne metoden, men en så effektiv løsning vil nok flere ta i bruk, sier Lamo.

Byggelederen forklarer at når pelearbeidet pågikk, kunne flere entreprenører komme i gang med sitt virke.

– Andre kunne starte sitt arbeid også, i stedet for å vente på massene skulle erstattes før de kunne begynne

Flerbrukshallen til det nye skolebygget for framtiden har en rekke miljøfordeler.

Flerbrukshallen til det nye skolebygget for framtiden har en rekke miljøfordeler.

Lamo mener den tradisjonelle metoden er mer tungvinn. Etter at pelene er på plass er det krevende å fjerne massene rundt stolpene. Det krever presisjon og er tidkrevende å holde avstand til pelene.

– Man blir veldig fornøyd når det dukker opp slike smarte løsninger, som i tillegg er miljøvennlige.

Energieffektivt skolebygg for framtiden på grunn av resirkulert glass

Byggelederen fortsetter rundturen på byggeplassen, og ramser opp miljøfordelene vi ser rundt oss.

Fasaden er av massivtre, som har miljømessige og byggetekniske fordeler. Det skal gi et solid bygg som vil være energieffektivt å drifte.

– Taket er en modulløsning fra en svensk produsent, som de hevder skal være det mest miljøvennlig lett-taket i verden, sier han.

På toppen er det også 300 kvadratmeter solcellepanel. I vinduene er det smartglass med solskjerming.

– Da slipper mindre varme inn til bygget, og man unngår mye nedkjøling i sommerhalvåret. Når skolen er stengt i sommerferien vil solcellepanelet holde stabilt på energitilførselen til bygget.

Oppvarmingen av bygget gjøres med pelletsfyring. Driftskostnadene til den nye Namdalseid skole vil da bli langt mindre enn det som kreves for dagens skole.

Byggeprosjektet beregnes til 165 millioner kroner, og skolen utstyres med moderne fasiliteter for naturfag, keramikk, musikk, skolekjøkken, kantine, skolebibliotek, klasserom og grupperom – samt en flerbrukshall på håndballstørrelse.

Byggelederen er stolt av teknologien og metodene de har tatt i bruk for skolebygget

Byggelederen er stolt av teknologien og metodene de har tatt i bruk for skolebygget.

Glasopor sine egenskaper

Byggelederen har ingen tidligere erfaring med Glasopor, men ser flere fordeler som han tar med seg videre.

– Først og fremst liker jeg at dette er et produkt som er utvunnet av resirkulert materiale. Det at noe brukt kan bli til nytt, er en viktig tanke for byggeindustrien.

– Underveis i grunnarbeidet fikk vi også erfare stabiliteten til Glasopor. Det er en fordel at formen er firkantet, og ikke rund. Da unngikk vi å bygge et basseng for å fylle opp, det ligger stødig av seg selv. Det sparte oss for mye arbeid.

LES OGSÅ: Glasopors kubiske form har en rasvinkel på hele 45 grader

For Lamo blir Namdalseid skole et skolebygg for framtiden, men også et viktig referanseprosjekt for øvrige fremtidige nybygg i kommunen.

– Miljøfokuset er viktig, og jeg er stolt av den teknologien og de metodene vi har tatt i bruk her, sier han.

Nærmere årsskiftet flytter elvene inn her. Det nye bygget blir et kjærkomment tilskudd til Namdalseid 1600 innbyggere.

9. april 2019