– Et skolebygg for framtiden

Det er flere materialvalg som gjør at Namdalseids nye skole blir et moderne miljøbygg på alle måter. Ny pelemetode med Glasopor reduserte også byggetiden.

Namdalseid sin nye praktskole blir et moderne miljøbygg på alle måter. Glasopor i grunnarbeidet reduserte byggetiden med tre uker. – Jeg hyller alle innovative fremskritt, sier Kristian Lamo, byggeleder i Namdalseid kommune. Han viser fram praktbygget som skal bli Namdalseid sin nye skole med innflytting ved juletider. For få måneder siden var det et krevende […]

Peler gjennom Glasopor – ny tidsbesparende metode

Det er flere materialvalg som gjør at Namdalseids nye skole blir et moderne miljøbygg på alle måter. Ny pelemetode med Glasopor reduserte også byggetiden.

Nytt skolebygg i Namdalseid bygges på utfordrende grunnforhold. Entreprenør foreslo ny metode med peler, som har redusert byggeprosessen med tre uker. På tomten er grunnforholdene så dårlige – området består av bløt leire – at det kreves 162 pelepunkter og totalt fire kilometer med peling, for å reise det nye skolebygget. Det er maskinentreprenørfirmaet Farbu […]