Glasopor storsekk på The Plus sitt grønne tak med solceller

Glasopor pluss The Plus er likt grønt tak

Glasopor er en av mange stolte leverandører til Vestre sitt byggeprosjekt The Plus – verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk. Glasopor skumglass har vært en viktig ingrediens for det karakteristiske designet til det grønne taket. Offisiell åpning var den 3. juni. Nå gleder vi oss til å se taket, som skal være åpent for alle 24/7, bli tatt i bruk.

Magnor har hele verdens oppmerksomhet

Det er med stor spenning at vi denne fine vårdagen i april kjører mot Magnor for å besøke den internasjonalt omtalte møbelfabrikken The Plus.

Byggherren Vestre er en av Europas mest fremgangsrike produsenter av bærekraftige utendørs møbler. De har blant annet møblert Aker Brygge i Oslo, Times Square i New York, Forum Des Halles i Paris, Hornsberg strandpark i Stockholm, Dansk Arkitektur Center i København og King’s Cross i London.

Møbelfabrikken The Plus er designet av BIG Bjarke Ingels Group, et dansk arkitektkontor etablert i 2005 som blant annet står bak Googles hovedkvarter i California, Lego House i Billund og Amager Bakke i København, verdens reneste søppelforbrenningsanlegg med en kunstig skibakke på taket. I Norge er de kjent for The Twist, den spektakulære broen som vrir seg nitti grader over Randselva på Kistefosmuseet i Innlandet.

Med Vestre sin internasjonale suksess og byggets spektakulære arkitektur er det ikke uten grunn at The Plus har fått bred internasjonal pressedekning. I løpet av noen uker etter lanseringen av konseptet fikk det omtale i mer enn 30 land, og i kjente magasiner som Wallpaper, Forbes og Fast Company.

Plussformet geometri gir og krever samspill

Som navnet The Plus tilsier, så er bygningen oppført med fire propell-lignende fløyer i en plussformet geometri, og ligger midt i et lite skogholt utenfor Magnor ved grensen til Sverige. Geometrien gir en åpen og effektiv arbeidsflyt, samtidig som alle de fire fabrikkvingene er i direkte kontakt med skogen. I byggets midtpunkt ligger opplevelsessenteret som gir 360 graders innsikt i de fire produksjonsområdene – fargefabrikken, trefabrikken, monteringsavdelingen og lageret. Møblenes metallelementer som kommer fra Vestre Steel Factory må sies å ha en kort transportetappe med kun om lag 9 mil fra grensa i Torsby.

Vestre The Plus
The Plus har som mål å bli verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk. Illustrasjon: BIG/Vestre

Totalentreprenøren Ø.M. Fjeld har vært med på utviklingen av prosjektet gjennom en samspillsfase og står for den komplekse byggingen. Vi er på vei for å møte prosjektleder Jonas Nykänen i Ø.M. Fjeld og daglig leder Sigurd Boasson hos underentreprenøren for byggets grønne tak, MATTAK AS.

MATTAK AS øker det biologiske mangfoldet

Når vi ankommer The Plus viser det seg at Sigurd Boasson og hans ansatte i MATTAK AS er i full sving med å plante fabrikkens selveste midtpunkt – et stort, fint lønnetre med bristende knopper. De heiser treet ned midt i plussformen i en utvendig gårdsplass formet som en rundkjøring. Rundt denne dreier fabrikkens opplevelsessenter, logistikk og arbeidsflyt seg. I gårdsplassen rundt treet er det støpt et betongdekke, formet som en sol, hvor Vestre sine nyeste møbler skal vises fram.

Lønnetre heises ned i gårdsplassen
Selve hjertet i fabrikken – et stort lønnetre – heises ned og plantes i midten av fabrikken. Foto: Per Tore Molvær

MATTAK AS har sørget for at verdens mest bærekraftige fabrikk får et naturtak. Taket handler ikke bare om å redusere klimautslipp, men målet er at det også skal ta vare på naturen. Boasson forteller:

«Målet er å ta vare på og å øke det biologiske mangfoldet. For å sikre at det grønne taket blir mest mulig likt naturen rundt her, har vi samlet planter og frø fra skogen i området. Vi har oppformert småplanter fra frø som nå blir plantet ut. Det er oppformert pluggplanter av lik vegetasjon og det er hentet planter i naturen som så er plantet ut på taket. I tillegg er vår spesialutviklede lettjord iblandet skogsjord fra tomten – på den måten tilfører vi den naturlige frøbanken. Slik vil den naturlige vegetasjonen i området gradvis overta fabrikktaket i løpet av få år.»

Sigurd Boasson i MATTAK
Sigurd Boasson i MATTAK AS er ansvarlig for det grønne taket og økt biologisk mangfold på The Plus. Foto: Per Tore Molvær

Boasson bøyer seg ned og peker på en frisk liten ryllik og forteller engasjert:

«Se her er det godt i gang med å spire. Hvis det fine vårværet og sola fortsetter slik som i dag, vil det ikke ta mange dager før det brune dekket her vil være helt grønt. Utover våren og sommeren skal taket følges opp med stell og enda flere planter.»

Glasopor til forming av dekke

Drøye 400m3 Glasopor skumglass har blitt brukt til forming av dekke under vegetasjonen. Det var MATTAK som sto for utleggingen. Boasson kan fortelle at:

«Taket ble anlagt på 6-7 hektiske uker i august og september i fjor. Allerede midt i oktober samme år fikk taket en fin grønnfarge, så i år blir det nok riktig så bra i tide til åpningen 3. juni.»

LES OGSÅ: Effektiv levering høyt og lavt tross trengsel og tett trafikk

Utlegging av Glasopor
Glasopor ble lagt ut på taket i løpet av noen hektiske uker i fjor høst. Foto: Jens Rygh de Flon

Som en beryktet travel mann, verker han etter å komme seg ned til gårdsplassen igjen for å hjelpe til med å stabilisere lønnetreet med jord og å vanne de spirende plantene på taket.

«Forresten, angående å øke det biologiske mangfoldet. Vi skal jo også plante forskjellige løvtrær – selje, rogn og hegg – ute i skogen her i dag. Her er det jo bare barskog fra før, så det vil jo faktisk si at vi tilfører noe til det biologiske mangfoldet i dag,» sier han med glimt i øyet, før han farer videre for å gjøre seg ferdig med dagens gjøremål. Allerede før lunsj går ferden videre til et arrangement i Trondheim.

Jord til lønnetreet på The Plus
Storsekk fylles med jord og heises og tømmes i byggets gårdsplass for å gi det nyplantede lønnetreet best mulige vekstforhold. Foto: Per Tore Molvær

Teknologi, arkitektur og natur forenes på taket

Blant den grønne vegetasjonen er det installert nesten 900 høyeffektive solcellepaneler. Året rundt vil fabrikktaket være åpent for besøkende – lett tilgjengelig via ramper og trapper.

Solcellepaneler på taket
Boasson vanner plantene som omkranser en fjerdedel av takets solcellepaneler. Foto Per Tore Molvær

Trapper langs fasaden gjør at besøkende kan gå oppover langs bygningen og samtidig følge produksjonen på innsiden, noe som gir maksimal åpenhet. Når du går ned igjen, kan du enten gå ned trappene eller skli ned Norges høyeste sklie. Med sitt fall på 14 meter tar den deg ned fra fabrikken og ned i skogen på bare få sekunder.

Vi møter prosjektleder Jonas Nykänen fra Ø. M. Fjeld på toppen av taket. Ø. M. Fjeld er en ledende byggentreprenør og eiendomsutvikler på Østlandet. Selskapet ble etablert i 1948, og hovedkontoret har hele tiden ligget på Kongsvinger, en kort kjøretur unna her på Magnor. Med regionskontorer og datterselskaper i en rekke byer, betjener de både private og offentlige oppdragsgivere over hele Østlandet.

Nykänen kan fortelle oss mye om prosjektet med betydelig detaljkunnskap og stort engasjement.

BREEAM Outstanding-krav

«Fra her vi står nå har vi utsikt mot mange av de spennende utfordringene ved prosjektet», sier han og peker rundt omkring oss. «Et hovedpremiss har vært målet om å oppnå BREEAM Outstanding-sertifisering,» begynner han.

Jens og Jonas på taket
Prosjektleder Jonas Nykänen i Ø.M. Fjeld forteller oss om spennende utfordringer ved byggingen

Det finnes i dag svært få prosjekter i Norden som tilfredsstiller kravene til BREEAM Outstanding. Gjennom prosjektet ønsker Vestre å vise at også industriprosjekter kan være blant de snaue 1% av nybygg som er globale forbilder innen miljøtiltak.

Utover det snakker vi om hensyn til trærne som omringer og står tett innpå bygningskroppen. Han fortsetter å fortelle om gulvet som er bygget med en ny type lavkarbonbetong og med en mindre tykkelse enn normalt for å spare på CO2-regnskapet. Malingen på gulvet, med spesielle fargekrav som ikke er normale for bruksområdet, er han også innom. Videre forteller han om den korte byggetiden, som blant annet førte til at automasjonsteknikere begynte med fabrikkens maskiner knapt før fasader var tette.

Fabrikkgulvet på The Plus
Fabrikkgulvet har spesialutviklet maling i fargekoder som gjør det lettere for besøkende å følge vareflyten. Illustrasjon: BIG/Vestre

Glasopor viktig for takdesignet

Etter hvert peiles vi inn på takkonstruksjonen. Nykänen kan fortelle:

«De fire vingene består av limtredragere med 21 meter fritt spenn. De fire takvingene har et design med skrånende bærebjelker som gir et spennende uttrykk på himlingen innvendig. Her ute har det bydd på noen utfordringer. Hvordan skulle vi få til det grønne taket uten for mye vannansamling og for høy vekt der taket flater ut? Det var dessuten et ønske om å ha en litt annerledes kurve utvendig enn det konstruksjonen ga, med krav til ulik dybde på ulike deler av taket. Vi ble tipset om Glasopor av Sigurd [Boasson], leste oss mer opp på produktet og gjorde beregninger.»

Glasopor viktig for takdesignet
Det diagonalt skrånende taket med større flatere partier og grønn vegetasjon ga noen utfordringer i forhold til drenering og vektbelastning. Foto: Per Tore Molvær

Ø.M. Fjeld besluttet altså å bruke Glasopor som et drenerende lag. Krav til vektbegrensning og miljødokumentasjonen ble vesentlig. Nykänen bekjenner:

«Personlig har jeg ikke erfaring med Glasopor fra tidligere, men jeg ser jo fordelene med dette produktet.»

Vi kommer nok til å bruke dette igjen i andre prosjekter framover.

Taktekket med Glasopor og etter hvert grønn vegetasjon vil også føre til økt isolasjon og energieffektivitet for bygget gjennom mer naturlig regulering av temperaturen.

LES OGSÅ: Glasopor avgjørende under det grønne taket

Se video:

Ø.M. Fjeld tar utfordringene på strak arm

På spørsmål om hva dette prosjektet betyr for Ø. M. Fjeld, svarer Nykänen:

«Dette er utvilsomt et stort referanseprosjekt for oss. Kanskje ikke stort i kroner og øre, men i forhold til den kunnskapen vi tilegner oss, så er det nok blant de aller, aller viktigste. Her blir vi utfordret på alle mulige vis, og særlig i forhold til arkitektur og miljøambisjoner. Vi og våre underleverandører må alle være ekstra skjerpet.»

Prosjektleder Jonas Nykänen i Ø.M. Fjeld
Nykänen mener at The Plus er en viktig referanse som hever kompetansen til Ø. M. Fjeld. Foto: Per Tore Molvær

Stefan Tjust, konsernsjef for Vestre, stemmer i og sier:

«Midt i en pandemi har vi bygget en innovativ møbelfabrikk på kun 18 måneder. Det har vært krevende, men vi har klart det i felleskap med våre leverandører. Snart åpner vi dørene til publikum og vi gleder oss til å ønske en hel verden velkommen til verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk, The Plus og Magnor.»

Samtidig poengterer Nykänen at de ikke er ukjente med utfordrende prosjekter.

«Vi er jo vant til å jobbe med prosjekter med spennende arkitektur og utfordrende materialvalg. I den sammenheng vil jeg trekke fram «SAMLING», Nord-Odal sitt nye bibliotek, som et nyere eksempel. Dette prosjektet i massivtre var nok en svært viktig referanse for å få tildelt The Plus-prosjektet. Samtidig var det viktig for Vestre at vi hadde lokal tilhørighet», avslutter Nykänen.

Arbeidet med grøntarealer fortsetter

Enn så lenge må vi nøye oss med å ta trappa og ikke sklia ned til bakken igjen (heldigvis for noen av oss). Vel nede ser vi MATTAK AS sin samarbeidspartner SL Stenlegging i full sving med å plante løvtrærne som Sigurd nevnte.

Maja planter tre
Maja Sawicka i SL Stenlegging er også på området og planter trær denne vårdagen. Foto: Per Tore Molvær

Hovedmålet, å bevare og øke det biologiske mangfoldet på stedet, vil oppnås med treplanting på området og når vekstene gradvis overtar taket. MATTAK AS er i full gang med å dyrke frø fra området til planter slik som rylliker, jonsokblom og tirilltunge som nå vokser seg store og hardføre i deres drivhus. Disse vil plantes ut like etter åpning i juni.

Dronebilde av The Plus
Taket begynte å bli grønt allerede i fjor høst, og utover denne sommeren vil nye robuste planter gjøre taket enda grønnere. Foto: Einar Aslaksen

I årene framover skal det anlegges en opplevelsespark. Gangveier skal fortsette ned på den andre siden av taket og gå over i skogsstier som slynger seg videre gjennom naturen og danner en fargerik rute gjennom parken og til Magnor sentrum.

The Plus sin opplevelsespark
I årene framover vil områdets opplevelsespark med skogsstier som fører til Magnor sentrum gradvis etableres. Illustrasjon: BIG/Vestre

Når vi forlater The Plus kan vi fornøyd konstatere at Glasopor har spilt en liten men betydningsfull rolle i å bygge verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk. Vi er sikre på at det grønne taket, opplevelsessenteret og områdets opplevelsespark kommer til å trekke mange besøkende til sommeren.

Takk for besøket! Vi ses igjen.

18. mai 2022