Miljøhelter 2021 - skog og vei

Takk for 2021 til alle våre miljøhelter!

Vi er stolte av våre kunders enorme innsats gjennom et uforutsigbart år. Flere og flere nye kunder oppdager miljøfordelene til produktet vårt. Vi vil hedre og rette en stor takk til våre miljø- og kvalitetsorienterte kunder for deres bevisste grønne valg av Glasopor.

2021 ble et år med flere rekorder for Glasopor. Det ble også et år hvor vi fikk nye eiere, Foamit Group i Finland. Vi går inn i 2022 med spennende muligheter, og inngår nå i en gruppe som til sammen utgjør en av verdens største skumglassaktører.

Med oppkjøpet fra Foamit i Finland, ble vi samtidig søsterorganisasjon med Hasopor i Sverige. Inspirert av Hasopor, ønsker vi i likhet med dem å hedre våre kunder som miljøhelter!

Skumglass fra Glasopor dekker ikke bare våre kunders tekniske behov for lettfylling. Skumglasset er allerede i dag også det mest miljøvennlige alternativet for lettfylling. Vi vil fortsette på vår kant for å gjøre Glasopor enda mer bærekraftig. Vi fortsetter vårt kontinuerlige arbeid med miljødokumentasjon slik at Glasopor også møter framtidens krav.

 

Dette tallet gjør dere til miljøhelter

Som du sikkert kjenner til, er produktet vårt fremstilt av 100% resirkulert glassemballasje av det mest finknuste glasset som tidligere har gått til deponi.

Vi produserer også vårt produkt med markedets desidert laveste CO2 fotavtrykk. Glasopor fra Skjåk blir produsert med sertifisert kortreist og fornybar strøm, og har markedets laveste CO2-fotavtrykk på kun 6,96kg CO2 per m3.

Det nest beste lettfylllingsalternativet på markedet har et avtrykk som er 9,87 ganger så stort som Glasopor fra Skjåk, og det tredje beste alternativet er 9,98 ganger så stort. Alt i henhold til vår egen og de alternative lettfyllingsmaterialenes offisielle EPDer.

Vi vil dele vår stolthet med våre kunder. I den anledning har vi regnet ut hvor mye våre kunder har spart kontra nest beste alternativ.

Våre miljøhelter har gjennom deres valg av lettfyllingsprodukt minsket klimafotavtrykket i 2021 med

 


11 423 430 kg CO2-ekvivalenter


 

sammenlignet med nest beste alternativ!

Hva betyr dette i praksis? Her har du en liten oversikt over hva man får for 1 tonn CO2-ekvivalenter.

 

Ditt eget sertifikat på at du gjør en forskjell!

Vi er stolte over at våre kunder gjør et bevisst og velfundert valg med Glasopor. Det er rimelig å anta at mange av dere velger Glasopor på grunn av at vi er det mest miljøvennlige alternativet. Vi ønsker selvsagt at dere skal være stolte av valget og vise det.

I 2022 vil vi etablere en praksis på at du som vår kunde kan bestille ditt eget sertifikat på forespørsel. Sertifikatet vil fortelle hvor mye CO2 du har spart verden kontra alternative lettfyllingsløsninger, og vil basere seg på EPD-data. Sertifikatet vil enten gjelde totalt gjennom ditt firma hittil i år eller per prosjekt.

Gjennom 2022 vil vi samtidig utstede diplom til vår beste kunde hvert kvartal, før vi kårer årets kunde i desember. Hovedkriteriene vil være hvor mye CO2 prosjektet har spart og hvor bevisst dette valget har vært.

Slike sertifikater og diplomer kan våre kunder trekke fram i alle andre anledninger som måtte passe. Som innehaver eller utkåret står du fritt til å dele der du måtte ønske!

Vi er så stolte over våre kunder som bevisst velger et sirkulært og miljøvennlig alternativ. Det gjør dere til miljøhelter! Våre eiere, vårt firma og våre ansatte står iherdig på for at vi sammen med næringen skal kunne nå FNs klimamål.

Takk for 2021! Vi ser fram til et enda mer bærekraftig 2022!

21. desember 2021