– Glasopor er lettere, krever mindre utgraving, er mer stabilt og har bedre miljøegenskaper som fyllmasse enn for eksempel Leca.

– Derfor valgte vi Glasopor framfor Leca

Det sto mellom Leca og Glasopor som fyllmasse i grunnarbeidet med nye Namsos og Fosnes politistasjon. – Glasopor ble valgt fordi det er lettere og krever mindre utgraving, er mer stabilt, har bedre miljøegenskaper og et vesentlig lavere CO2-avtrykk, sier entreprenøren.

Arbeidet med nye Namsos og Fosnes politistasjon ble avsluttet i mars og i grunnarbeidet ble det brukt Glasopor skumglass, et produkt som lages av gjenvunnet glass. Til sammen ble 30 lastebillass av den miljøvennlige massen fylt på før selve bygget ble reist.

Fyllmassen er laget av resirkulert glass fra 1,4 millioner vinflasker!

Grunnen under det nye bygget består av fjæresand, noe som kan være krevende når fundamentet skal klargjøres. I utgangspunktet var ikke dagens løsning den tiltenkte metoden.

– Det var opprinnelig forutsatt at bygget skulle reises på peler, men på grunn av dårlig bæreevne måtte alternative fundamenteringsprinsipper vurderes, sier prosjektleder Espen Sund hos FuglesangDahl, som er hovedentreprenør for byggeprosjektet.

Dermed sto valget mellom lengre peler eller kompensert fundamentering, og valget falt på det siste. Dette innebærer at man graver ut masser tilsvarende vekta av bygget som skal reises. Det gjøres for ikke å belaste terrenget mer enn det var ved byggestart, og dermed begrense setninga.

Leca eller Glasopor?

Da valget var tatt måtte entreprenørene finne ut hvilken løsning som var den beste.

– Det sto mellom Leca og Glasopor som fyllmasse. Glasopor ble valgt fordi det er lettere, og krever dermed mindre utgraving. Glasopor er mer stabilt, har bedre miljøegenskaper og et vesentlig lavere CO2-avtrykk enn for eksempel Leca, forteller Sund.

Slik lages Glasopor av resirkulert glass

På grunn av den lette vekta ble det bare gravd ut masse to meter ned i bakken på området bygget skal stå.

– Når grunnforholdene er dårlige, er prinsippet at grunnen ikke skal ha større belastning etter at bygget er ferdig. Siden skumglass har meget lav egenvekt tilføres det lite vekt i fyllinga, sier Sund.

– Til sammenlikning veier Glasopor ca. 180 kg per kubikk, mens grus veier ca. 1.500 kg per kubikk. Det er lettere å arbeide med produktet, og du tar ikke i tungt når du fyller skuffa, forteller driftsleder Trond Hildrum i Glømmen Entreprenør, som er utførende entreprenør på prosjektet.

Til sammen skulle det fylles rundt 3.000 kubikk med masse.

Lettere og mer miljøvennlig enn Leca

Fordelene er med andre ord mange, og Sund ser ikke noen negative aspekter ved å bruke Glasopor.

– Dette er den letteste og mest stabile fyllmassen på markedet, og når det er det klart mest miljøvennlige alternativet i tillegg, sliter vi med å finne ulemper.

Også Glømmen Entreprenør ser mange fordeler med å erstatte grus med glass.

– Det er finere å jobbe med. Det er fastere, det setter seg bedre og er enklere å rette av i, mener Hildrum.

Miljøvennlig og økonomisk gunstig fyllmasse 

I området det ble bygd har det ikke vært vanlig å bruke denne typen fyllmasse tidligere.

– Vi har ikke brukt et liknende produkt siden arbeidet med Plantasjen-bygget. I dette området er det for det meste brukt peling, forteller Hildrum.

Like holdbart og robust som Leca

Glasopor og liknende produkter har vært på markedet en stund, men det er ikke før i nyere tid at bruken har økt.

– Skumglass er brukt i Norge siden slutten av 90-tallet, men da i mer begrenset omfang. I 2011 hadde Glasoporfabrikken en kapasitet på ca. 60.000 kubikk, mens de i dag produserer ca. 230.000 kubikk fra to fabrikker.

Selv om skumglass er en lettvekter som består av 80 prosent luft skulle man kanskje tro at den ikke var like robust som alternativene, men Hildrum forsikrer at den er like bra.

– Det er like holdbart som alternativene, og er blitt brukt i mange år allerede.

Først publisert: namdalsavisa.no 29.03.2017 (http://www.namdalsavisa.no/artikkel/2017/03/29/Grus-erstattes-av-glass-14521290.ece)

30. mars 2017