Skjåk Flom

Samler inn Glasopor etter flommen

Flommen har tatt med seg over 20 000 kubikkmeter Glasopor fra fabrikkanlegget i Bismo – kommunene Skjåk, Lom og Vågå er mest berørt.

– Vi er ute på befaring for å få en oversikt over omfanget og hvor langt vassdraget har ført glasoporen, sier Svein G. Lund.

Han er utviklingssjef ved Glasopors anlegg på Skjåk. To dager etter flommen har han nedjustert anslaget på antall kubikkmeter som vassdraget har tatt med seg.

Store mengder av varelageret ble liggende igjen på industriområdet i nærheten av fabrikken.

Deres beregninger er at flommen har tatt med seg over 20 000 kubikkmeter.

– Vi ønsker ikke å bagatellisere dette, men vil berolige publikum med at produktet er et harmløst og rent isolasjonsmateriale – som ikke utgjør noen fare for skadelige utslipp. Det er heller ikke skarpt slik at man kan ikke skade seg på produktet, sier Svein.

Glasopor er fremstilt av rent returglass – og det vil ikke føre til fare for forurensing i vann eller til grunnen.

LES OGSÅ: Dette er Glasopor

Fylkesmannen i Oppland har mottatt opplysninger om at Glasopor har samlet seg langs Ottavassdraget, Vågåvatnet og omliggende kommuner til Skjåk.

Mange er i sving for å bidra til å rydde opp etter flommen.

Innsamling av Glasopor

Glasopor har etablert mottak på fabrikken i Bismo og har mottatt de første lassene fra aksjonen i Vågå.

Brannvesenet fra Lillehammer er i gang med å hente opp Glasopor fra Ottaelva og Vågåvannet.

Svein oppfordrer de som kan, til å være med på ryddingen.

– Som gevinst får de et svært godt isolasjonsmateriale som har høy verdi, sier han.

Glasopor kan for eksempel brukes i blomsterpotter og i hagen som jordforbedring. Produktet kan legges i grøfter, eller rundt huset for drenering og isolasjon.

Det er også et stabilt alternativ under belegningsstein.

– Produktet kan fritt plukkes av alle som finner dette på sin eiendom, forteller han videre.

Glasopor på din eiendom

Glasopor har vært testet under de strengeste miljøkrav, og er godkjent for bruk i sensitive områder.

Produktet er 100 prosent fremstilt av resirkulerte varer og har lang holdbarhetstid.

Det er disse miljøegenskapene som er vesentlige faktorer når Glasopor blir valgt i byggeprosjekter.

– Glasopor er et verdifullt materiale som har mange bruksområder for folk flest, sier Gunhild Solberg, markeds- og kommunikasjonssjef i Glasopor.

– Vi håper derfor at mange vil gjøre en innsats for å samle opp dette. Selv ta det i bruk eller levere det til noen som kan gjøre nytte av produktet. Kanskje er det et fellesprosjekt i bygda som man kan levere til og som kan komme hele lokalsamfunnet til gode, fortsetter hun.

Glasopor får også henvendelser fra gårdbrukere, og hvilken påvirkningen materialet kan ha på beitet mark.

Selv om Glasopor er laget av glass, er det ikke et skarpt materiale.

– Vi har fått spørsmål om dette kan være farlig for drøvtyggere. Her har vi kontaktet fagfolk, og våre opplysninger er at dyra selv vil unngå å spise dette – på lik linje med at de ikke spiser småstein. Det vil normalt sett ikke utgjøre noen fare, selv om de skulle få det inn i magen, da konformen tilsier at det ikke vil kunne stikke hull på magesekk eller slimhinner, forklarer Gunhild.

Anlegget delvis i gang til neste uke

Glasopor-fabrikken på Skjåk vil være i delvis drift igjen i løpet av tidlig neste uke.

Det er klart etter at Tryg Forsikring sammen med bedriftsledelsen hadde en gjennomgang på fabrikken tirsdag.

– Alle de 13 ansatte vil være i fullt arbeid med å gjøre virksomheten driftsklar, så det blir ingen permitteringer, sier utviklingssjefen ved anlegget.

Hele varelageret til Glasopor ble tatt av flommen søndag, og i tillegg ble fabrikkgulvet oversvømt av vann.

– Vi har vurdert skadene og mener det skal være mulig å få ryddet opp slik at driften kan komme i gang tidlig i neste uke, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg.

Takstfolk fra Tryg var i Skjåk på tirsdag og vurderte skadene.

Det er de to ovnene i Glasopors produksjonslokaler som må tørkes opp før produksjonen kan begynne igjen. Den ene ovnen skal rengjøres, og folk fra skadeselskapet Recover er i gang med dette arbeidet nå.

Den andre ovnen har fått vannskader, men sannsynligvis kan denne ovnen tørkes og settes i drift etterhvert.

– Vi prøver å få driften i gang igjen så fort som mulig, det er lønnsomt både for oss og kunden, sier Ole Irgens videre.

LES OGSÅ: Peler gjennom Glasopor – ny tidsbesparende metode

17. oktober 2018