Oppryding etter flommen

Opprydding etter flommen

I regi av fylkesmannen settes det nå i gang opprydding etter flommen.

Fylkesmannen har nedsatt en gruppe som skal sørge for fremdrift i oppryddingen etter flommen. Glasopor deltar i gruppen og skal bistå i det praktiske oppryddingsarbeidet.

Glasopor kan kontaktes ved behov for sekker til rydding, container eller inntransport av ryddet Glasopor.

Ta kontakt med Ole Vegard Wang, tlf +47 906 12 240, ole.vegard.wang@glasopor.no eller

Inge Gjerdet, tlf 418 44 103 inge.gjerdet@glasopor.no

Takk til alle som bidrar!

 

 

13. november 2018