Skjåk Flom

Ingen fare for skadelige utslipp fra Glasopor

– Glasoporkundene vil ikke bli rammet av flommen.

Skjåk, Norges tørreste bygd, er rammet av storflom denne helgen. Den ene av to Glasopor-fabrikker har også fått erfare de enorme vannmassene. I løpet av søndagen tok elva med seg deler av varelageret.

– Vi har dyp medfølelse med innbyggerne i Skjåk og det de gjennomlever akkurat nå. For Glasopors del er det snakk om materielle skader.  Vi har per nå ikke full oversikt over skadeomfanget, men vi bruker alle tilgjengelige ressurser på å få oversikt og kontroll på situasjonen, sier markeds- og kommunikasjonssjef i Glasopor, Gunhild Solberg.

Skjåkværingene gjør en enorm innsats og gjør det de kan for å begrense skadene av flommen.

– Etter det vi har informasjon om er Fylkesmannen engasjert i jobben med å fange opp gjenstander som er på vei nedover Ottavassdraget, inkludert Glasoporen. Vi ønsker på ingen måte å bagatellisere situasjonen, men vi vil poengtere at Glasopor består av glass og luft. Det er et rent produkt, og det er ikke noen fare for skadelig utlekking fra produktet, understreker Solberg.

Glasopor produseres i Fredrikstad og Skjåk, og leveransene til kundene våre er sikret med produksjon og lager i Fredrikstad.

– Kundene våre vil ikke bli rammet av flommen. Produksjonen går som normalt i Fredrikstad og vi vil betjene kundene med varer derfra. Vi satser også på å være i gang igjen med produksjon i Skjåk i løpet av 1-2 uker, avslutter Solberg.

15. oktober 2018