Glasopor skumglass valgt for kulturhuset i Nittedal – lav vekt, høy rasvinkel og miljøvennlig.

Grøntareal og grønne tak i fokus

Grøntarealer og grønne tak er et satsningsområde når de største boligprosjektene utvikles. Det har skjedde en enorm bevisstgjøring på dette, mener de som legger ut grønne lunger.

– Glasopor er et produkt jeg har jobbet mye med. Det er en lett og stabil masse, og ypperlig over garasjeanlegg, sier Harry Henriksen.

Han er prosjektleder i Sport og Grøntanlegg – et anleggsgartnerfirma som har Oslo, Akershus og Østfold som sitt hovedmarked.

I høst er Henriksen på farten mellom ulike prosjekter – ordrelisten fyller seg opp.

– Så fort de er ferdig utvending med husene, så skal vi inn å bygge grøntarealene. Det er mye å gjøre for tiden, sier han.

– Ettersom det er stadig større garasjeanlegg under grøntområdene, vil jeg si at de fleste prosjektene jeg jobber med har behov for lette masser, fortsetter prosjektlederen.

Lang erfaring med grøntarealer

Henriksen har jobbet med faget i 20 år og vært med på en formidabel utvikling. Det er et stort fokus på at de større boligprosjektene skal ha oppgraderte uteområder – frodige parker og grønne tak på husene.

Han har lang erfaring med bruk av Glasopor og anslår at det brukes i de fleste store prosjektene han leder.

– Det er lettvint for oss å jobbe med. Vi legger det opp og så ligger det der. Glasoporen blir liggende; den blåser ikke vekk og er en stabil masse med solid rasvinkel. Et naturlig valg for oss, forklarer han.

LES OGSÅ: Byggematerialer er den glemte muligheten i et grønt skifte

Grønt på Fornebu

På Fornebu har Sport og Grøntanlegg jobbet med uteområdene på flere prosjekter. De grønne lungene mellom flere av byggene her ligger på et lag av Glasopor – og for øyeblikket venter de på å starte jobben mellom de nye husene som bygges på Oksenøya.

– Vi har holdt på med ulike prosjekter på Fornebu i 15 år, så jeg vil si at det ligger flere tusen kubikk med Glasopor der ute. Massen er veldig anvendelig for vårt bruksområde: Det er lagt under hekker, plantefelter, plattinger og asfaltarealer – det er brukt relativt mye, sier han.

– Glasopor gir oss også muligheten til å formere uteareal og terreng. Det er vesentlig enklere å jobbe med kontra andre masser, forklarer Henriksen.

LES OGSÅ: Slik produseres Glasopor

Økende fokus på grønne tak

Grønne tak er et innarbeidet konsept i bransjen. Det er vedtatt at grønne flekker som må vike for byggeprosjekter i tettbebygget strøk skal erstattes.

En viktig årsak til det er at utbygginger kan forstyrre den naturlige dreneringen i området. Løsningen og kravet i mange tilfeller blir grønne tak for å avlaste avløpssystemene ved nedbør.

– Vi har merket at grønne tak blir tatt inn i flere prosjekter – særlig nye. Det har økt veldig de siste fem årene, og alle involvert i større prosjekter vet hva det er. Det er en økende mengde av grønne tak i Oslo-området, sier Henrik Berntsen.

Han er prosjektleder i Braathen Landskapsentreprenør AS, et av landets ledende anleggsgartnerfirmaer som leverer komplette utomhusanlegg.

Deres virke er mest grøntarealer på bakken, men de merker at flere grønne prosjekter skapes på taket.

Takhage i Hammersborggata 9, Oslo (Foto: Braathen Landskapsentreprenør AS).

– Jeg synes variasjonen er veldig stor, det er aldri et likt prosjekt. Det varierer fra utforming, funksjon og plantevalg, sier han.

Berntsen peker på at det er viktig å skille mellom to funksjoner når det gjelder grønne tak.

Hovedfunksjonen til de flate takene, som kun består av sedum, er å fange opp regnvann og dempe avrenning.

Når det gjelder takhager er hovedfokuset å skape grønne områder og sosiale møteplasser. Berntsen, som er planteviter, mener at det biologiske mangfoldet spiller en viktig rolle for et bygg.

– Det har nyttige miljøegenskaper med at det trekker til seg vann, slik at det ikke overbelaster avløpssystemet. Men grønne områder er også viktig for de sosiale egenskapene til oss mennesker, sier han.

LES OGSÅ: Derfor er det viktig å sortere ut glass fra avfallet

22. oktober 2018