– Glasopor er veldig effektivt, sier prosjektingeniør i Walan Maskin, Fredrik Korsvoll, som har utelukkende positive erfaringer med kompensert fundamentering med Glasopor.

Flere fordeler med kompensert fundamentering

Walan Maskin har utelukkende positive erfaringer med kompensert fundamentering med Glasopor og de fordeler det gir.

Du har kanskje kjørt nordover på E6 fra Oslo den siste tiden? Da har du kanskje lagt merke til den store utgravningen ved Sørum?

På Lindeberg-feltet har Walan Maskin hittil stått for grunnarbeidet til tre store industribygg. Dette feltet bygges av Bulk Infrastructure. Totalentreprenør er Thermica AS.

Effektivitet avgjørende for Lindeberg-feltet

De er nå inne i den siste fasen med grunnarbeidet til det tredje bygget på feltet.

Her er det utført 60.000 kubikkmeter med masseforflytning før arbeidet kan starte med å reise logistikkbygget. Til grunnarbeidet beregner Walan sju til åtte uker, og da er effektivitet helt avgjørende.

– I utgangspunktet var det prosjektert med EPS i grunnen her. Men med tanke på tidsbruk fant vi fort ut at vi måtte tenke annerledes. Det er veldig effektivt å bruke Glasopor på denne måten, sier Fredrik Korsvoll, prosjektingeniør i Walan Maskin.

LES OGSÅ: Ny miljøvennlig ungdomsskole med Glasopor

Walan Maskin er i gang med grunnarbeidet til det siste bygget på Lindeberg-feltet.
Walan Maskin er i gang med grunnarbeidet til det siste bygget på Lindeberg-feltet.

Glasopor sine fordeler med kompensert fundamentering

Korsvoll karakteriserer leirområdet her som de vanskeligste forholdene han har opplevd. De har nå fjernet 240 000 tonn leire, og nesten tilsvarende mengde stein er tilført prosjektområdet, under grunnarbeidet for de nye byggene.

Walan Maskin har grunnarbeid og betongenterprise på disse tre byggene. Lindeberg-feltet ligger plassert tett inntil E6, og har jernbanen på den andre siden.

LES OGSÅ: Derfor er Glasopor det beste granulære byggematerialet

Slik fungerer kompensert fundamentering med Glasopor:

  • I byggeprosjekter må man ofte grave dypt for å oppnå en kompensert fundamentering. På grunn av Glasopor sin lave vekt kan man redusere gravedybden.
  • For å unngå setninger må vekten av det som graves ut være lik vekten av det som tilføres.
  • Dette resulterer i rask framdrift, lavere totalkostnader og mindre belastninger på miljøet
Fredrik Korsvoll, prosjektingeniør i Walan Maskin, er fornøyd med de fordeler som kompensert fundamentering gir
Fredrik Korsvoll, prosjektingeniør i Walan Maskin, er fornøyd med de fordeler som kompensert fundamentering gir
Geoteknikerne jobbet mye før grunnarbeidene kunne starte, ettersom ustabile leirmasser setter strenge føringer for opparbeidelsen av tomtene. Spesielt var kravene til slake graveskråninger og ingen omrøring av eksisterende leire under traunivå, sterke bidragsytere til at det endte med kompensert fundamentering.

Materialvalget med å bruke Glasopor har sørget for høyt tempo, og Walan Maskin har i gjennomsnitt lagt ut 1 000 kubikkmeter om dagen.

– Jeg har utelukkende positive erfaringer med å bruke Glasopor til kompensert fundamentering, fastslår Korsvoll.

Vekten til Glasopor er også avgjørende for framdriften.
Vekten til Glasopor er også avgjørende for framdriften.

Effektiv arbeidsmetode

En annen vesentlig fordel for Walan Maskin er at de kan få lastebilene til å losse Glasopor utover feltet, samtidig som arbeidet med dosing og komprimering pågår. Det sparer dem for ekstra arbeid.

– Vi kan bygge fyllingen skrått utover og kontinuerlig pakke grunnen. Glasopor sørger for at grunnen er stabil nok til at lastebilene kan kjøre ut på feltet, og losse neste lass der det skal være. Det er veldig tidsbesparende, sier Korsvoll.

Etter overfarten med doser så rulles det ut en duk som dekkes med et bærelag. Da er det hardt nok til å kjøre over med anleggsmaskiner eller betongbiler uten at grunnen påvirkes.

Vekten til Glasopor er også avgjørende for framdriften. Hvis grunnarbeidet her skulle bli fundamentert med tilsvarende mengder med stein, så beregnet Walan at det hadde femdoblet antall leveringslass, og de måtte også gravd ut vesentlig mer leire i forkant.

Jens Rygh de Flon (Glasopor), Fredrik Eriksen (Walan Maskin) og Fredrik Korsvoll (Walan Maskin)
Jens Rygh de Flon (Glasopor), Fredrik Eriksen (Walan Maskin) og Fredrik Korsvoll (Walan Maskin)

Kronet «norgesmester»

Det er anleggsleder Fredrik Eriksen som de siste månedene har lagt og komprimert flere tusen kubikkmeter med Glasopor på feltet. Han har nå opparbeidet seg rikelig erfaring med å håndtere Glasopor med doseren, men var ikke overbevist om at de skulle få det resultatet som de har fått.

– Jeg lo første gang jeg brukte det, og tenkte at det aldri ville være solid å kjøre utpå der med 25-tonns tung doser. Det var jo så lett og føltes ikke solid. Men så viste det seg at det lå like stabilt som pukk, sier Eriksen.

– Man må føle seg fram på sin måte. Jeg beltetråkker for å få det hardt og låse topplaget, så jeg kan jobbe videre. Jeg må kjøre det utover lagvis, eller så blir ikke fyllingen hard i bunnen. For min del så legger jeg ut lag på omtrent 60-70 centimeter, og da er jeg sikker på at det jeg leverer er kompakt, forklarer han.

Anleggslederen er den på Lindeberg-feltet som har lagt mest Glasopor, og for sitt arbeid mente prosjektingeniør i Glasopor, Jens Rygh de Flon, at han fortjente en ekstra oppmerksomhet.

– Bygg- og anleggsprosjekter er ofte store og komplekse, og utbyggingen av Lindeberg-feltet er intet unntak. Ved prosjektbesøkene våre har Eriksen vist seg som viktig og helt avgjørende for å sikre den høye effektiviteten i dette prosjektet. Når han forteller om tolv timers arbeidsdager bestående av kontinuerlig dosing og komprimering av opptil 1600 kubikkmeter på én dag, da er det bare å ta av seg hatten og tildele pokal. Jeg er veldig, veldig imponert, sier Rygh de Flon.

Walan Maskin har utelukkende positive erfaringer med kompensert fundamentering med Glasopor.
Walan Maskin har utelukkende positive erfaringer med kompensert fundamentering med Glasopor.

Honnør til byggherren

– For oss er effektivitet alt. På slike prosjekter der byggeprosessen er seks til sju måneder fra start til slutt, så er effektiv tilgang til materialer som fungerer bra alfa og omega, sier Korsvoll.

Det første prosjektet, Alimenta-bygget, hadde oppstart i februar og skal overleveres i høst. Arbeidet med Hesselberg-bygget, det største av disse tre, startet i mars. I fellesferien startet de med utgravingen til Hydroscand-bygget, som ferdigstilles før neste sommer.

LES OGSÅ: Dette er løsningen for å lage en solid veibane i tunneler

Korsvoll forklarer at de har fått veldig mye erfaring med vanskelige grunnforhold under arbeidet her, og har tilegnet seg viktig kunnskap om bruken av Glasopor. Kunnskap de kan ta med seg videre til fremtidige prosjekter.

– Samtidig vil jeg gi honnør til Bulk Infrastructure. Det er en forutsetning at byggherren lar oss bruke produktet. Derfor er det ypperlig for oss at det er det totale regnskapet og framdriften som er i fokus her. Glasopor har spart oss for mye tid, avslutter prosjektingeniøren i Walan Maskin.

11. september 2019