Svend Aage viser Stolt Håndverker rundt på fabrikken

Det grønne alternativet for frostsikring

Når du befinner deg i et såpass kaldt land som Norge, trenger du frostsikring nesten uansett hva du skal bygge. Det finnes flere former for frostsikring. Men dersom du tenker grønt, bør nok Glasopor være et førstevalg. 

Tekst: Jørn Wad – ansvarlig redaktør i Stolt Håndverker. Produsert for ungdom som vurderer eller går på yrkesfag og opprinnelig publisert i Stolt Håndverker 19.12.2023. Gjengitt med tillatelse.

Glasopor brukes dessuten som lettfylling på dårlige grunnforhold og som tilbakefylling, drenering og isolasjon. Blant annet inntil grunnmurer og støttemurer, på grønne tak og rundt vann- og avløpsrør.

I tillegg til at selve produktet er blant de mest grunnleggende grønne du kan tenke deg, er selskapet som lager Glasopor opptatt av å produsere stadig mer miljøvennlig. De har til og med i stor grad gått over til å bruke elektrisk energi i stedet for gass i fremstillingen av produktene.

Norsk gründereventyr

Men la oss først gå litt tilbake i tid, samt fortelle litt mer om hva de jobber med, de som produserer Glasopor og de som bruker det på et anlegg eller i et byggeprosjekt. Vi lar Svend Aage Larsen – fabrikksjef på Glasopors fabrikk på Onsøy utenfor Fredrikstad – fortelle:

Det er Glasopor som er det grønne alternativet når det gjelder frostsikring, forteller Svend Aage Larsen.

–Produktet ble utviklet av Svein Lund, som tenkte ut en løsning på hvordan man kunne utnytte alt det fine glass-støvet som blir igjen når man resirkulerer glassemballasje. På sitt anlegg oppe i Skjåk i Innlandet prøvde han ut flere løsninger før han kom fram til den «bakeprosessen» som brukes per i dag.

–Hva ble glass-støvet brukt til tidligere?

–Det var jo nettopp det: Man hadde ikke noen måte å bruke det på tidligere. Derfor er Glasopor virkelig en nyskaping som bidrar til mer miljøvennlig produksjon til nybygg og anleggsområder. Her får man utnyttet noe som tidligere bare ble kastet, og dumpet på en eller annen fylling. Så Svein Lund var og er en pionér, det er det ingen tvil om.

Skumglass, hva er det?

–Hvordan ville du beskrive dette produktet for en som aldri har sett det?

–Tja, kanskje vi kunne beskrive det som «skummet glass»? Det har altså blitt utviklet en metode der vi tar utgangspunkt i det fine glass-støvet vi snakket om. Så tilsetter vi silisiumkarbid, som er det vi kan kalle «bakepulveret» vårt. Dette er et av de hardeste materialene som finnes. Faktisk er det, så vidt jeg vet, bare diamanter som er hardere. Silisiumkarbid brukes til å binde sammen vårt «bakverk». Deretter varmes denne blandingen gradvis opp ved at den kjøres langsomt på et transportbånd gjennom en diger ovn med stadig høyere temperatur. Slik danner det seg skumglass med den kvaliteten vi er ute etter. Den siste sonen i ovnen holder rundt 900°C.

–Hva er grunnen til at dere har blitt en suksess her i Norge, tror du?

–Det er ganske enkelt, nemlig at vi er såpass gode på å resirkulere glass. Det er faktisk grunnen til at vi ligger her rett utenfor Fredrikstad. Vi har et stort resirkuleringsanlegg for glassemballasje akkurat her i kommunen.

Stadig grønnere

– Dere er nå en del av en finskeid gruppe, nemlig Foamit Group Oy. Hvordan kommer dette til å påvirke dere i tiden som kommer?

– Det var jo nettopp den grønne profilen vår som vekket finnenes interesse. Og ikke minst at vi har vært så gode på å resirkulere glass her i landet. Når det gjelder oss, vil vi ha penger til å øke vårt fokus på en grønnest mulig produksjon. I tillegg har vi nettopp fått godkjent byggeplaner for å utvide kapasiteten vår og konvertere alle våre ovner til el. Jeg vil også nevne at vi planlegger å gjenbruke en del spillvarme i produksjonen vår, noe som også vil bidra til en grønnere produksjon. I tillegg vil vi spare penger, og det er jo positivt, smiler han.

– Det med kapasitetsutvidelse er noe som trengs, for vi er nok kanskje litt «mot strømmen» akkurat nå. Mens andre har det ganske tøft, opplever vi nær sagt tomme lagre. Så det skal bli veldig hyggelig å kunne øke produksjonen såpass at vi er sikre på å kunne levere til alle som ønsker å satse grønt – helt fra grunnen av. For vi opplever jo at det blir stadig flere som etterspør bærekraftige byggematerialer, spesielt blant yngre folk.

Fremtidsrettet

Så kanskje det blir slik at de som kommer ut i bygge- og anleggsmarkedet i tiden fremover vil etterspørre Glasopor i enda større grad?

– Det tror jeg nok, for vi vet at vi leverer det beste produktet når miljøet skal settes i fokus. Dessuten er det også positivt for landet. Vi tar vare på natur og miljø på vår måte, og vi blir stadig bedre. Jeg kan som en kuriositet nevne at vi er sertifisert etter hele fire forskjellige ISO-standarder, blant annet miljøsertifiseringen. Og vi opplever at den tenkemåten som ISO-sertifiseringer har bidratt til hos oss, gjør det lett når vi skal bli re-sertifisert. Glasopor kommer til å bli en del av fremtiden for den som velger bygge- og anleggssektoren, spår Svend Aage Larsen.

20. desember 2023