Materials matters!

Bli med oss på Greenbulit Dialogkonferanse 7. januar!

Byggematerialer utgjør nå ofte 50% av totalt klimagassutslipp i bygninger og byggenæringen har potensial for at vi når ni av FNs 17 bærekraftsmål. Utvikling av bærekraftige byer vil kreve livsløpsvurderinger i design, innkjøp, sertifisering og digitale løsninger av byggematerialene.

Oslo er Europeisk Miljøhovedstad i 2019, som en del av dette arrangeres Greenbuilt dialogkonferanse, 7. januar 2019, på Sentralen i Oslo.

GreenBuilt Dialogkonferanse er et arrangement for tverrfaglig dialog med byggeprosjekter og leverandører for livsløpsperspektiv og bærekraft. Konferansen vil fokusere på miljøambisiøse tidligfase prosjekter i Norge, miljødokumenterte leverandører og innovative trender andre steder.

Glasopor deltar på konferansen for å vise frem vårt miljøprodukt som er produsert med 100 % resirkulert emballasjeglass, samlet inn fra hele Norge.

Les mer om arrangementet og meld deg på her:

Greenbuilt dialogkonferanse 7. januar 2019

 

 

18. desember 2018
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email