Oslo Europeisk Miljøhovedstad 2018

Materials matters!

Bli med oss på GreenBuilt 2019 Dialogkonferanse 7. januar!

Byggematerialer utgjør nå ofte 50% av totalt klimagassutslipp i bygninger. Byggenæringen har potensial for at vi når ni av FNs 17 bærekraftsmål. Utvikling av bærekraftige byer vil kreve livsløpsvurderinger i design, innkjøp, sertifisering og digitale løsninger av byggematerialene.

Oslo er Europeisk Miljøhovedstad i 2019. Som en del av dette arrangeres Greenbuilt 2019 dialogkonferanse, 7. januar, på Sentralen i Oslo.

Dette er et arrangement for tverrfaglig dialog med byggeprosjekter og leverandører for livsløpsperspektiv og bærekraft. Konferansen vil fokusere på miljøambisiøse tidligfase prosjekter i Norge, miljødokumenterte leverandører og innovative trender andre steder.

Glasopor deltar på konferansen for å vise frem vårt miljøprodukt som er produsert med 100 % resirkulert emballasjeglass, samlet inn fra hele Norge.

Les mer om arrangementet og meld deg på her:

GreenBuilt 2019 dialogkonferanse 7. januar 2019

 

 

18. desember 2018