Glasopor er et viktig miljøprodukt for å lede byggenæringen over i et grønt skifte, mener miljøengasjert startup-selskap.

Byggematerialer er den glemte muligheten i et grønt skifte

Glasopor løftes frem av miljøengasjert startup-selskap som et viktig produkt til å lede byggenæringen over i et grønt skifte.

– Byggebransjen er den store muligheten for AS Norge og næringen med størst potensiale for å bidra til å nå FNs klimamål. Det er mange som har god kunnskap, men flere må bli bevisste på helse- og miljøvennlige alternativer. Det gjelder i særdeleshet byggematerialene, sier Vikki Johansen.

Hun er grunnlegger av Ecoteria AS og GreenBuilt.no, en portal som fremmer miljødokumenterte byggematerialer og prosjekter for byggenæringen. De tilbyr en rekke hjelpemidler for å lede bransjen over i et grønt skifte.

– Jeg har et sterkt miljøengasjement, det er derfor jeg har startet med dette – og det er særlig en mulighet til forbedring i byggenæringen og deres produktvalg. Vi vil at bransjen skal være bevisste på hele livssyklusen til byggematerialer: Ressursuttak, produksjon, kjemikalier, energibruk, holdbarhet og hva som kan gjenbrukes, ramser hun opp.

Hun beskriver engasjementet sitt med at det er rom for en nøytral aktør, som GreenBuilt, til å opplyse og informere bransjen om miljøvennlige løsninger og byggematerialer.

– Byggherrer, entreprenører, arkitekter, ingeniører og rådgivere jobber i prosjektene. Men har ikke tid til å dele nyttig informasjon i ulike kanaler, forklarer Johansen.

Verktøy for grønt skifte

– Et riktig miljøbygg gir helsegevinster og godt omdømme. Det må vel være flaut i 2018 å ikke ta miljøhensyn, påpeker hun, før hun forklarer at de på deres sider kun lister opp materialer og produkter som er tredjepart-verifisert med akseptert helse- og miljødokumentasjon i BREEAM eller Svanemerket.

BREEAM er et internasjonalt anerkjent verktøy for å måle og verifisere miljøprestasjon for bygg. BREEAM-NOR er utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) basert på norsk regelverk i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge.

LES OGSÅ: NHO-sjefen hyllet Glasopor

– Det blir bare viktigere og viktigere. Det er noen store aktører som etterspør miljødokumenterte byggematerialer, men mange hevder det er for få miljødokumenterte produkter i dag – og i tillegg er det tidkrevende å finne informasjon, sier hun.

– Det vi ser på som vår rolle, er å være en nøytral part som løfter fram helse- og miljøvennlige prosjekter og byggematerialer. Jeg håper at produsenter ser nytten av økt oppmerksomhet, kunnskap og gjentagende miljøbudskap i ulike kanaler. Folk glemmer raskt i dagens flom av informasjon, mener Johansen.

Glasopor leder vei i grønt skifte

Glasopor er én av produsentene som har fått sitt produkt på listen til GreenBuilt.

– Det er et godt miljøprodukt, særlig med tanke på sirkulær økonomi. Produktets funksjon som kapillærbrytende, god isolasjon til grunn, resirkulerte varer og den riktige dokumentasjonen, sørger for at det får høyeste score på alle nivåer i Eco-Product.

Glasopor er et miljøvennlig materiale, som vi håper de kan vise mer fram i økende grad. Med garantien om fornybar energi til produksjonen i Skjåk kommer de svært godt ut i miljødokumentasjonen i dag, sier Johansen.

LES OGSÅ: Valgte Glasopor for å møte strenge miljøkrav

– Det er komplisert, og det er mange forhold for valg av byggematerialer. Disse skal tilfredsstille lovverk og funksjonskrav i hvert bygg. Jeg opplever at det har begynt å bli en vilje i bransjen til å ta samfunnsansvar. Det er viktig med et miljøstempel på bygget. Det gjelder særlig for næringsbygg foreløpig, før de vanlige forbrukerne våkner, forklarer hun.

Miljøåret 2019

– Vi er et startup-selskap. Det tar sin tid å bygge oppmerksomhet og finne formen på å lære bort kunnskapen om hva et miljøvennlig produkt er. Men vi er på riktig vei, forklarer hun, mens vi får en omvisning på Sentralen i Oslo sentrum.

En rekke kreative selskaper har sitt utspring fra det åpne kontorlandskapet her.

7. januar inviteres aktører i byggenæringen hit, som offisiell partner i Oslo europeiske miljøhovedstad.

Da ønsker hun å fylle Marmorsalen i det som er Norges eldste sparebankbygg. Men som nå er omgjort til et hus for kulturopplevelser og samfunnsinnovasjon, med sentrale aktører i byggebransjen og politikere til en dialogkonferanse.

Selv har Johansen en lang bakgrunn fra finansbransjen. Hun sammenligner mekanismene rundt hvordan Finanstilsynet og Verdipapirsentralen ryddet opp i den bransjen på 80-tallet, med hva som må til for at byggebransjen ledes over i et grønt skifte.

– Første bud er gjennomsiktighet, det har jeg erfart fra da jeg jobbet med verdipapirer. Det burde være et Miljøtilsyn etter samme modell som Finanstilsynet. Gjennomsiktighet, et elektronisk system for transaksjoner og innholdsbeskrivelse på materialbruk i et livsløp. Miljøtiltak er i dag til dels et frivillig valg, men kanskje Norge snart kommer dit Nederland er i dag – med store, kreative områder for miljødokumenterte materialbanker, sier hun.

LES OGSÅ: Slik produseres Glasopor

Miljøhovedstadsåret starter 4. januar – og gjennom 2019 skal Oslo vise frem byens grønne kvaliteter og løsninger.

(Kilder: Greenbuilt.no, BREEAM-NOR, Oslo kommune)

31. august 2018