Per Lilleng om Glasopor og industri

– Industrien må lede an i miljøskiftet

Allerede i studietiden tok han et viktig valg. Siden den gang har industri og sirkulær økonomi vært drivkraften til Glasopors nye leder.

– Bærekraftige løsninger er ofte også de mest økonomisk gunstige, sier Per A. Lilleng, ny administrerende direktør for Glasopor og Sirkel Materialgjenvinning AS.

Mannen som nettopp har lagt fire år i Innovasjon Norge bak seg, har lang erfaring som industrileder. Han startet med sirkulær økonomi allerede på 90-tallet, da som administrerende direktør for Think Nordic.

Think var de første elektriske bilene som inntok det norske veinettet. Selskapet banet vei for elementene til infrastrukturen som er på plass for elbilnettet i dag: Parkeringsplasser med ladestasjoner, gratis parkering og rett til kollektivfeltet.

– I Think fokuserte vi også på materialvalgene. Det var brukt aluminium i hele bilen, og vi lettet stadig etter nye løsninger for hvordan hele bilen skulle kunne gjenbrukes, sier han.

Etter tiden i elbilbransjen var Lilleng konsernsjef i Peterson Packaging – her var en viktig innsatsfaktor resirkulert papir.

Dette tankesettet har han hatt med seg i sin videre yrkeskarriere.

Strengere krav til industribransjen

Det har skjedd et skifte de siste årene, men industrien må i enda større grad sette seg i førersetet, er Lillengs klare oppfatning:

– Det er ikke en seriøs bedrift som ikke tenker bærekraft og miljøhensyn i dag, og det er et godt tegn. Har bedriften ikke det på agendaen, så vil man på et tidspunkt bli straffet av kundene sine.

Han tenker videre og mener at det kun er et tidsspørsmål før all industri får et større ressursansvar.

– Det vil nok komme dit at bilindustrien selv får ansvaret for å ta bilene de produserer tilbake igjen. Det samme med ressursbruken i byggebransjen,hvor tema blir ombruk.

– Framover vil det bli strengere miljøkrav for håndtering av avfall i alle industrier, fortsetter han.

Per A. Lilleng er administrerende direktør for Glasopor AS og Sirkel Materialgjenvinning AS.

Lilleng peker utover industriområdet til Sirkel og Glasopor på Onsøy. Et anlegg han nå har satt seg godt inn i, og som vil tilføres en betydelig oppgradering i løpet av året.

Det går shuttletrafikk med vogntog som kommer med glass- og metallemballasje fra hele Norge. Noen timer senere er noe av glasset knust, malt og omgjort til et nytt materiale. Glasset med høyest kvalitet blir sendt til glassverk over hele Europa, resten brukes til Glasopor.

Slik blir glasset omgjort til Glasopor

Sirkel flytter snart gjenvinningsfabrikken til Øra, og over til et helt nytt og toppmoderne anlegg. Det åpner for enda større muligheter for livsløpet til gjenvunnet glass og metall.

Med ny fabrikk blir det enda bedre sortering, som igjen gir et enda bedre og flere sluttprodukt av innsamlet glassemballasje.

Et sentrum for sirkulær økonomi

Per A. Lilleng har jobbet i industrien siden 80-tallet.

– Jeg gikk ut av Handelshøgskolen midt i jappetiden, og 90 prosent av studiekameratene mine gikk inn i bank og finans. Selv har jeg alltid vært opptatt av å skape noe fysisk.

Han ser på det neste steget i selskapets reise som en stor mulighet.

– Glasopor har allerede gjort en stor innovasjon på materialsiden. Det å ta en råvare som egentlig ingen vil ha, og skape noe nytt og verdifullt, er essensen i begrepet sirkulær økonomi.

– Det neste for oss er å få frem nye innovative produktløsninger, som også krever at vi utvikler teknologien vår. Det starter nå med den store investeringen vi gjør i en ny fabrikk for innsamling av glass.

Det er spennende tider å være industrileder i Østfold – og nå bygge et nytt gjenvinningsanlegg på Øra i Fredrikstad.

Her har det også blitt etablert et nasjonalt senter for sirkulær økonomi.

Østfoldbyen markerer seg sterkt på miljøkartet. Mange virksomheter i dette industriområdet bidrar på ulike felt i materialkretsløpet.

Senterets rolle er å videreutvikle sirkulær økonomi for og mellom virksomheter.

Her er det bygd opp et sterkt faglig miljø, som samarbeider med en rekke av de viktigste forskningsmiljøene i Norge og utlandet. Målet er å gi virksomheter mulighet til å utvikle sine produkter basert på det grønne skiftet.

Utnyttelse av avfallsprodukter spiller en stor rolle i arbeidet.

Bærekraft må være økonomisk gunstig

Lilleng peker på at tre elementer som må balanseres for at bærekraft skal fungere.  Først og fremst må løsningen være miljøvennlig. Produsenten må være sosialt ansvarlig, og tjenesten må være lønnsom.

Disse tre momentene må alltid med i vurderingen.

– Bærekraftige løsninger er ofte også de mest økonomisk gunstige, mener Lilleng.

– Det tar ofte en generasjon å flytte holdninger, og den endringen er godt i gang. Vi snakket allerede varmt om miljøvennlig transport på 90-tallet, og det fikk oppmerksomhet også da. Men det er fremdeles slik at de fleste forbrukerne ikke er modne til å ta alle miljøvalg, og det krever større bevisstgjøring hos oss i industribransjen og ikke minst fra politikerne og myndighetene, sier han.

Like ved oss suser Østfoldbanen forbi. Tog til og fra Oslo passerer her flere ganger i timen. Administrasjonsbygget til Glasopor og Sirkel ligger ved gamle Onsøy stasjon – kun noen meter fra selve jernbanelinjen.

Lilleng er selv en trofast togpendler, og bruker tog også når han skal besøke Glasopors andre anlegg i Skjåk.

–  Særlig togturene nordover nyter jeg godt av. Da kan jeg sitte i fred og ro å få gjort unna en hel arbeidsdag på reisen til Skjåk, og det samme på returen. Tog er veldig effektivt – det er ikke noe å lure på, sier han med et smil.

LES OGSÅ: Derfor ser verden til Skjåk

9. april 2019