Foamit har ingen erstatningsansvar i miljøskadesaken

31. august 2021 signerte Foamit Group Oy en avtale om å kjøpe hele aksjekapitalen til den norske skumglassprodusenten Glasopor AS. Selgeren var Sirkel Materialgjenvinning AS.

Glasopor ble grunnlagt i 2002 og har to skumglassfabrikker i Norge, i Skjåk og Fredrikstad.

I 2018 var det en flom i Skjåk som førte til at skumglass laget av resirkulert glass ble skylt ut i elva fra Glasopor-fabrikkens lagerområde. Miljøskadesaken ble behandlet i Miljøverndepartementet samtidig som kjøpsavtalen ble fremforhandlet.

Miljøverndepartementet har nå fattet endelig avgjørelse i skadesaken og fastsatt tilknyttet erstatningskrav. I følge kjøpsavtalen er Sirkel, som selger av Glasopor, ansvarlig for erstatningen. Avgjørelsen har dermed ingen økonomisk innvirkning på Foamit Group eller dets morselskap Partnera Oyj.

Mer informasjon

Foamit Group Oy
Kalle Härkönen, administrerende direktør
tlf. +358 40 838 51 96
e-post: kalle.harkonen@uusioaines.com

Kort om Foamit Group

Foamit Group Oy er et glassgjenvinnings- og skumglassselskap som sammen med sine datterselskaper er Europas ledende skumglassprodusent. Selskapet opererer i Finland, Sverige, Norge og Danmark. Hovedkontoret ligger i Vantaa, Finland. Foamit Group er en del av konsernet Partnera, som skaper aksjonærverdier og en mer bærekraftig fremtid gjennom sin virksomhet. Partnera Oyj er notert på Nasdaq First North Growth Market Finland.

10. mars 2022