Gigantisk Glasopor-bestilling til ny E16 mellom Slomarka og Kongsvinger endte med å bli Norges største pilotprosjekt på telesikring.

E16 endret alt

Den gigantiske bestillingen endte med å bli Norges største pilotprosjekt på telesikring. Bestillingen til ny E16 mellom Slomarka og Kongsvinger i 2012 ble et vendepunkt for Glasopor.

Slomarka-året

– E16 endret alt. Det var en kjempeutfordring. Vi lovet Veidekke ti vogntog med Glasopor hver eneste dag – fra juni og helt til november. For så å levere den samme mengden etter vinteren og fram til neste sommer, forklarer Tore Bye.

Siden 2011 har han vært salgssjef i Glasopor, og fikk raskt nok å gjøre i sin nye stilling.

Han skrur tiden tilbake til våren 2012, året som i disse kontorene kalles for «Slomarka-året». Tore hadde vært i stillingen knapt ett år, da Veidekke tok kontakt for å lage ny firefelts motorvei mellom Slomarka og Kongsvinger. En strekning på 16,5 kilometer av E16 som altså endret alt.

I konkurranse med alternative produkter, valgte Veidekke Glasopor på hele strekningen. Selv om prisen per kubikkmeter var betydelig dyrere ble det store besparelser i det anleggstekniske.

Dagsproduksjonen gikk rett i vogntogene

De endte opp med å bestille 130.000 kubikk med Glasopor – tilsvarende et helt års produksjon på én av fabrikkene. Det skulle vise seg å bli en stor utfordring for det nye fabrikkanlegget, som var under oppstart ved Sirkels gjenvinningsanlegg på Onsøy for å supplere produksjonen til den etablerte fabrikken på Skjåk.

– I perioder var det slik at hele den daglige produksjonen gikk rett i vogntogene og videre til Slomarka. De på fabrikken så utover Glasopor-haugen og telte opp hvor mange lass kan vi fylle opp denne dagen, minnes han.

LES OGSÅ: Derfor er Glasopor løsningen mot telehiv

E16 viste vei

Tore har vært i bygg- og anleggsbransjen, i ulike selskaper, siden 1996. Da han fikk muligheten til å jobbe med et nytt og spennende produkt i 2011, var han ikke i tvil:

– Jeg hadde hørt om Glasopor og var spent på hva dette var. Produktet har noen fantastiske egenskaper, og jeg ble fort veldig begeistret.

Etter at han kom inn i salgsavdelingen tok det ikke mange månedene før Glasopor fikk muligheten til å vise markedet sine ambisjoner.

– Vi ønsket jo å bli store, og for å vise markedet det var vi nødt til å ta utfordringene med en skikkelig stor jobb, sier Bye.

E16-utbyggingen ble nettopp det: En ny firefeltsvei, hvorav 8 kilometer på vanskelige grunnforhold, som krevde enorme mengder med Glasopor for å telesikre strekningen.

– Vi forstod nok ikke helt omfanget i starten, og vi var i tvil om vi skulle takke ja. Men det var viktig for oss, den gang, å vise at Glasopor kan håndtere en såpass stor leveranse. Det hele var til slutt Norges største pilotprosjekt på telesikring, forklarer Tore.

En test som definitivt er bestått.

– Motorveien ligger fremdeles like jevnt som et stuegulv – selv seks år senere og med den harde vinteren vi har hatt i år, sier han.

Glasopor sin kundefilosofi

Telefonen ringer flere ganger gjennom samtalen med Tore. Uten å nøle besvares alle innkommende anrop. Han liker å snakke med folk, og salgssjefens mantra er at kunden skal føle seg viktig – uansett hvor lite lass med Glasopor de bestiller. Enten om det er tilbakefylling langs muren til huset eller til et prosjekt som E16 som endret alt.

– En kunde som kjøper 100 kubikk er like viktig som de som bestiller 100.000 kubikk. Vi vil at opplevelsen skal være større enn forventningen, kommer det raskt når han blir bedt om å forklare hvordan Glasopor har lykkes i bransjen.

– Når jeg jobber med prosjekter er jeg opptatt av at det skal være en så riktig teknisk løsning som mulig. Det betyr at om det er en løsning der Glasopor ikke egner seg, så vil jeg heller ikke anbefale å bruke Glasopor – men et annet produkt. Vi skal være ryddige og ærlig i vår omgang med bransjen, sier Tore.

LES OGSÅ: Glasopor sine unike egenskaper

Markedsledende på fyllinger

Glasopor øker produksjonen hvert år, og har befestet sin posisjon som markedsledende på kompenserte fyllinger til anleggsmarkedet.

Salgssjefen gir signal om at han må haste videre til et nytt kundemøte, så vi fortsetter praten i trappene ut av kontorlandskapet til Glasopor på Hasle i Oslo.

Utenfor bygget er dette et område i voldsom utvikling. Det er anleggsmaskiner på hvert gatehjørne som jobber med å ferdigstille flere leilighetsbygg. Et marked Glasopor har en ambisjon om å ta en større del av framover.

Hovedvekten av Glasopor-produksjonen, omtrent 80 prosent, går nå til vei- og anleggsprosjekter slik som E16 som endret alt. 20 prosent går til byggeprosjekter. Målet er å øke markedsandeler innen bygg ved å utvikle nye produkter.

Tore peker mot grøntarealene vi ser mellom disse byggene, som ligger over garasjeanleggene.

– Under gressteppene her ligger det en god del Glasopor. Det er fordi Glasopor drenerer og fordrøyer vannet, isolerer og er lett, forklarer han.

Fornøyde kunder

Det er særlig én ting han er stolt av, der vi spaserer mellom de nybygde blokkene:

– Til den dag i dag har jeg til gode å få en reklamasjon på produktet. Uansett om det er snakk om setninger eller noe som vil tilsi at det er en produktfeil.

– De gangene vi får nye oppdrag av kunder som kommer tilbake, eller enda bedre, har blitt anbefalt å ta kontakt med oss fra en fornøyd kunde, da har vi lykkes, sier Tore, som viser fram sitt engasjerende smil – før han avslutter samtalen med et solid håndtrykk og haster videre.

LES OGSÅ: Få, om ingen, har sortert mer glass enn Alf Oskar Kristiansen

13. juni 2018