Nye faktorer for frostsikring og dimensjonerende tyngdetetthet er to viktige punkter i N200. – Dette kan gjøre mye med fremtidens veibygging, sier teknisk sjef i Glasopor.

Dette bør du se etter i N200

Statens vegvesen har publisert en revidert utgave av Håndbok N200 Vegbygging. Nye faktorer for frostsikring og dimensjonerende tyngdetetthet er to viktige punkter som kan gjøre mye med fremtidens veibygging.

– Skumglass er nå anerkjent som et lett materiale – det er bra. Det er også bra at Statens vegvesen nå har redusert dimensjonerende tyngdetetthet, sier salgssjef i Glasopor, Tore Bye.

– Vi har vært bevisst på at det har en lavere vekt. Men, det er vesentlig at dette endelig får sin plass i den reviderte utgaven av veghåndboka, fortsetter han.

Tore får støtte av sin kollega og (tidligere) teknisk sjef, Thomas Bjørhusdal. Han viser til at det nå er en vesentlig reduksjon i dimensjonerende tyngdetetthet. Ny verdi er 3,0 kN/m³, altså en reduksjon på 1,0 kN/m³ – mens trykkstyrken fortsatt er den samme.

– Det vil si at ved sensitive grunnforhold er fordelene med en lettere fyllmasse åpenbare; grunnere utgraving ved masseutskiftning til kompensert fundamentering kan gjøre store utslag for prosjektets kostnad og fremdrift, forklarer Thomas.

Disse nye verdiene betyr veldig mye for skumglass og Glasopor, sier de. Det gjør at Glasopor har styrket sin posisjon ytterligere som markedets letteste granulære lettfylling.

Les om håndbøkene til Statens Vegvesen her.

Mindre utgravning

N200 er den tekniske standarden for veibygging her i landet, og anbefalingene i håndboka bygger på erfaringer og vurderingen av de totale kostnadene for samfunnet, trafikksikkerhet, helse og arbeidsmiljø, ytre miljø, klimapåvirkning, jordvern, trafikkberedskap og framkommelighet.

– Skumglass har fått en fortjent lavere vekt. Vi har ment at de tidligere verdiene var for konservative. Det er gledelig å se at erfaringene med skumglass i prosjekter viser til at disse verdiene kan nedjusteres, sier Tore.

Dette kan gi store utslag i framdrift og økonomi, særlig for store veiprosjekter:

– Med revidert verdi er det cirka 100 kilo mindre vekt per kubikk. Det sier seg selv at det er snakk om vesentlige innsparinger. Det reduserer gravedybden ytterligere og gir mindre masseutskiftning, forklarer de.

LES OGSÅ: Telehiv på norske veier er problematisk for lastebilsjåfører

N200 om frostsikring

Et annet sentralt punkt i N200 er at det ikke lenger er et krav om et nedre frostsikringslag under skumglasset.

– Frostsikring med skumglass kan gi en betraktelig slankere veikonstruksjon sammenlignet med tradisjonell frostsikring med stein. Tidligere var det krav om å etablere et nedre frostsikringslag under skumglasset. Dette er nå ett av to alternativer og det er åpnet for å prosjektere uten dette laget, sier Thomas.

– Dette viser at det vi gjorde med E16 på Slomarka fungerer, sier Tore.

Han viser til det store veiprosjektet mellom Slomarka og Kongsvinger i 2012, som ble Norge største pilotprosjekt på telesikring.

– Det er et bevis på at det vi gjorde den gang er riktig. På denne strekningen ble det ikke lagt et nedre frostsikringslag, men Glasopor rett på den dårlige grunnen. Veien er like fin den dag i dag, sier Tore.

N200 viser nå til at skumglasset er et godt alternativ til å bremse frosten.

– Noen steder kan det være hensiktsmessig å tenke frostsikring med skumglass, for å unngå store masseutskiftninger. Gravedybden vil bli redusert betraktelig om skumglass brukes som frostsikring, sier de.

Dette er endringer som også vil gir store betydninger for miljøet.

I prosjekter som ikke har overskudd på masser som egner seg til frostsikring vil det bli mindre massetransport.

Det er gunstig for miljø, fremdrift og kostnad, er konklusjonen til Tore og Thomas. De ønsker å utfordre bransjen med å finne gode alternative løsninger til dagens tradisjonelle metoder.

– Vi har lenge hatt tro på at Glasopor har disse egenskapene. Det er gledelig at dette har blitt anerkjent i den reviderte utgaven av N200, sier de.

11. oktober 2018