Anleggsleder Ole Jakob Gjetrang i Hæhre Entreprenør AS har bygget tunneler i hele Norge. Dette mener han er løsningen for å lage en solid veibane.

Det mest fornuftige valget i tunneler

Anleggsleder Ole Jakob Gjetrang i Hæhre Entreprenør AS har bygget tunneler i hele Norge. Hva er det mest fornuftige valget i tunneler for å lage en solid veibane? Dette mener han er løsningen.

– I tunneler er vi avhengig av god frostsikring for å lede vannet ut på en sikker måte.

Ole Jakob Gjetrang har bygget tunneler i 15 år, og den erfarne anleggslederen hos Hæhre Entreprenør AS vet hva han snakker om.

– Å bruke Glasopor er rett og slett enklere, og det blir en bedre løsning med skumglassets kvaliteter, sier han.

Hver uke i over to år pendlet han fra sitt hjem i Vestfold til Nordland for å lede arbeidet med Tjernfjelltunnelen.

Ole Jakob Gjetrang
Ole Jakob Gjetrang, anleggsleder i Hæhre Entreprenør AS, har bygget tunneler over hele Norge.

Det er en tunnelstrekning på 3300 meter i Saltdal. Strekningen forbi Tjernfjellet er en viktig forbindelse til Sverige, og hvert fjerde kjøretøy her er tungtransport. Veien stenges ofte på vinteren på grunn av vogntog som står fast på den smale og bratte stigningen.

Den nye tunnelen åpnet for trafikk 17. oktober 2019: 8,5 meter bred med en solid veibane.

Hæhre Entreprenør brukte 10 000 kubikkmeter med Glasopor for å frostsikre grøftene i den nye tunnelen.

LES OGSÅ: To viktige punkter i den nye veghåndboka

 

Glasopor en nøkkel

Det kommer mer vann inn i tunneler enn man kanskje tenker over. Regnvann, vaskevann og fuktighet som trenger seg inn gjennom sprekker i fjellet, finner veien inn i tunnelløpet.

Dette vannet må ledes ut igjen for å sikre en tørr og fin veibane.

Dersom dreneringen ikke er god nok, kan det gi store skader på veibanen og tunnelen. Løsningen er å lage gode grøfter langs sidene i tunnelen med drensrør som leder vannet ut.

En annen utfordring er det kalde klimaet vi har i Norge, og det er derfor viktig å frostsikre grøftene. Hvis vannet fryser vil det utvide seg, og det kan føre til telehiv og deformasjon av veibanen.

– Det vi er på jakt etter er å lage en stabil veikropp og da må vi ha god drenering for å få vannet ut. Det krever at vi bygger skikkelige grøfter og isolerer rørene som skal lede vannet ut for å unngå frostplugger, som vi kaller det. Skumglassets kvaliteter er da helt avgjørende for at vi kan lage en god drenering, forklarer Gjetrang.

Skumglassgranulat var en forutsetning i Tjernfjelltunnelen
I Tjernfjelltunnelen var det en forutsetning fra byggherren at det skulle brukes skumglassgranulat.

Viktig brikke i prestisjevei

I september 2018 åpnet Filefjelltunnelen på E16 mellom Lærdal og Valdres. Den 5,8 kilometer lange tunnelen er en viktig brikke i strekningen som knytter sammen øst og vest.

Veien har i lang tid vært i dårlig stand, og særlig tunnelen er viktig for denne strekningen.

I Filefjelltunnelen var det prosjektert med et annet isolasjonsmateriale, og anleggslederen var med på å påvirke byggherren til å endre materialvalget. Mange la merke til prosjektendringen.

– Det var det første tunnelprosjektet jeg var med på som brukte skumglass – og det var veldig vellykket.

Gjetrang forklarer at den nytenkende avgjørelsen om å isolere rørene med skumglass var en av årsakene til at veistrekningen ble kåret til «Årets Anlegg» i 2018.

– Jeg er stolt over avgjørelsen, og at mange la merke til endringen vi gjorde.

I kåringen dro juryen fram den innovative løsningen med skumglass som en faktor til at prosjektet gikk til topps.

– En av grunnene til at vi vant var at vi hadde et godt samarbeid med en løsningsorientert byggherre, som ble med på å gjøre om på prosjektet, fortsetter han.

Resultatet av det som skjedde med Filefjell er at skumglass har blitt brukt i flere tunnelprosjekter i etterkant.

Filefjeltunnelen
Filefjelltunnelen ble kåret til «Årets anlegg» i 2018 og førte til at skumglass ble brukt i flere tunneler

Tunneler krever smidige løsninger

Anleggslederen har brukt skumglass de siste fem årene til ulike prosjekter og sammenhenger.

– Vi er ute etter materialer det er lett å jobbe med. Det er en rekke fordeler med skumglassets lette vekt og stabilitet. Kapasitet og sikker levering er viktige stikkord for våre materialvalg.

Nøkkelen for anleggslederen er at de kan gjøre sitt arbeid i et høyt tempo, uten at det går utover kvaliteten.

– Mange plasser er vi med på å prosjektere, og da har vi muligheten til å legge inn materialvalgene vi mener det lønner seg å bruke.

LES OGSÅ: Særlig én faktor gjorde prosessen for nytt skolebygg mer effektiv

Med 13 år bak seg i bransjen har han laget tunneler over hele Norge, et land med mye ulikt fjell, som igjen byr på en rekke utfordringer.

Stort oppgraderingsbehov av tunneler
I tunnellandet vårt er det fremdeles mange nedslitte tunneler og Glasopor er det mest fornuftige valget i tunneler for frostsikring.

– I eldre tunneler merker man at det fort kan samles mye vann. Det har ofte å gjøre med tidligere sparing på å lage mindre og grunnere grøfter, samt at frostisolering ikke var veldig ustrakt. Tidligere var eventuell frostisolering ofte beskrevet med XPS, og vi måtte avrette underlaget før vi fikk lagt platene.

Skumglass er en «game changer» og er det mest fornuftige valget i tunneler. Gjetrang merker et helt annet fokus på frostisolering av tunneler de siste 8-10 årene.

– Hva jeg tenker om tunneler, spør du?

– Det er egentlig ganske enkelt, det. Vi starter i en ende, så skal vi ut i den andre enden på riktig sted, uten skader på folk og maskiner. Så skal vi sørge for at trafikken som skal gjennom her har en trygg og solid veibane, smiler han.

LES OGSÅ: – Industrien må lede an i miljøskiftet

7. mai 2019