Frostsikring er helt avgjørende for gode veier. Glasopor tok med seg to «politikere» på kjøretur for å vise at det rister godt på veier med telehiv.

Frostsikring med Glasopor stanser telehiv

Telehiv plager mange sjåfører i det daglige. Frostsikring er helt avgjørende for gode veier – se hvordan det gikk da «politikerne» fikk kjenne problemet på kroppen.

– Det er mange veier som har blitt ødelagt av telehiv, og det brukes store ressurser på å vedlikeholde disse, sier Tore Bye, salgssjef i Glasopor.

Glasopor tok denne høsten med seg to «politikere» på kjøretur. Filmen viser at det rister godt på veier som er fulle av sprekker og humper etter telehiv.

Se hva som stoppet nikkedukkene fra å riste

Hovedvekten av veiene her til lands er fylkes- og kommuneveier, og disse er det politikernes ansvar å bygge og vedlikeholde.

Telehiv er en kjent utfordring for de fleste av oss. Vinterhalvåret fører til frostskader som skaper store ødeleggelser på veinettet, og et sikkert vårtegn er anleggsmaskiner som rulles ut for å legge ny asfalt på de verste strekningene.

Telehiv er kjent tema

– Det trenger ikke å være slik. Bygg smartere, oppsummerer det vi ønsker å formidle med filmen, sier Thomas Bjørhusdal, (tidligere) teknisk sjef i Glasopor.

Skumglass har blitt brukt som frostsikring i lang tid og er ikke et nytt tema. Men Tore og Thomas føler det fremdeles er et stykke igjen for å bevisstgjøre bransjen om det de mener er en smart og effektiv løsning.

– Vi ønsker å bidra til bedre og mer miljøvennlige løsninger i anleggssektoren, sier Thomas.

LES OGSÅ: Slik blir resirkulert glass til Glasopor

God erfaring med frostsikring

– I filmen så starter det med at vår lastebilsjåfør kjører på en fylkesvei – og som vi ser på dukkene så rister det godt i førerhuset, forklarer Tore.

Deretter fortsatte kjøreturen videre på E16 ved Slomarka. Denne veistrekningen er frostsikret med Glasopor, og det ble vesentlig mer rolig for vogntoget.

– Der har skumglass bekjempet frosten gjennom fem vintre og veien ligger like fin den dag i dag, sier Tore.

E16 mellom Slomarka og Kongsvinger – en strekning på 16,5 kilometer – er frostsikret med Glasopor

Han viser til det store veiprosjektet mellom Slomarka og Kongsvinger i 2012, som ble Norge største pilotprosjekt på telesikring.

– Det er et bevis på at det vi gjorde den gang er riktig. På denne strekningen ble det ikke lagt et nedre frostsikringslag, men Glasopor rett på den dårlige grunnen – og erfaringene er kun positive, fortsetter han.

– Skumglass er en enkel og god løsning der det er utfordrende grunnforhold, både med tanke på frost og bæreevne, sier Thomas.

De forklarer at flere og flere prosjekter nå kan vise til gode erfaringer med bruk av skumglass til frostsikring. Dette har igjen har ført til nye premisser for hvordan veier i Norge kan bygges.

LES OGSÅ: Dette bør du se etter i N200

22. oktober 2018