Per Annar Lilleng

Den finske skumglassprodusenten Foamit Group kjøper opp Glasopor AS

Foamit Group Oy, som er en del av den finske konserngruppen Partnera Oyj, har i dag (31.08.2021) avtalt å kjøpe 100 % av det norske skumglassproduksjonsselskapet Glasopor AS.

Kjøper opp 100%

Foamit Group Oy, som tilhører den finske konserngruppen Partnera Oyj, og Sirkel Materialgjenvinning AS har i dag signert en avtale hvor Foamit Group kjøper opp 100 % av det norske skumglassproduksjonsselskapet Glasopor AS. Oppkjøpet forventes å være gjennomført innen utgangen av september 2021.

Glasopor, som ble grunnlagt i 2002, har to skumglassfabrikker i Norge, den ene i Skjåk og den andre i Fredrikstad. Selskapet har 34 ansatte. Alle ansatte blir med videre etter eierskiftet. I fremtiden vil Sirkel Materialgjenvinning AS konsentrere seg om glassgjenvinningsvirksomheten og utviklingen av denne.

Gir Glasopor bedre forutsetninger for utvikling

– Jeg er glad for at Glasopor nå blir en del av Foamit Group. De er en av verdens største skumglassprodusenter og har bedre forutsetninger for å utvide og utvikle virksomheten til Glasopor for fremtiden. Eieren av Foamit Group, Partnera, er et børsnotert selskap med god kapitaldekning, som utvikler sine selskapers verdi på lang sikt. Fremover vil Sirkel konsentrere seg om glassgjenvinningsvirksomheten og utviklingen av denne for å sikre en stadig mer effektiv sirkulærøkonomi til det beste for aktørene i det norske markedet. En langvarig samarbeidsavtale med Glasopor er en forutsetning for dette og vil naturligvis fortsette, samtidig som Sirkel fortsetter som en viktig råstoffleverandør til Glasopor, sier administrerende direktør i Sirkel Materialgjenvinning AS, Per Annar Lilleng.

Styrker Foamit Group sin posisjon

Oppkjøpet styrker Foamit Groups posisjon som den viktigste skumglassprodusenten i Norden, og vil bli en av de største aktørene i bransjen på verdensbasis.

– Foamit Group har som mål å utvide og videreutvikle virksomheten innen glassgjenvinning og skumglassproduksjon. Oppkjøpet av Glasopor vil gi oss tilgang til nye markeder, og det vil både gi oss mer kapasitet til skumglassproduksjonen og ny kompetanse i bruk av skumglass på forskjellige områder. Tilgjengeligheten av råvarer vil også bli bedre. Skumglassgranulat er et ekstra miljøvennlig og lett byggemateriale laget av renset resirkulert glass, og etterspørselen øker i takt med etterspørselen etter sirkulærøkonomiprodukter. Oppkjøpet av Glasopor er i tråd med vekststrategien vår og gjør oss i stand til å delta i stadig større prosjekter, sier administrerende direktør i Foamit Group, Kalle Härkönen.

 

Glasopor

Glasopor ble grunnlagt i 2002 og har to skumglassfabrikker i Norge, den ene i Skjåk og den andre i Fredrikstad. Hovedkontoret til selskapet ligger i Oslo. Selskapet har 34 ansatte. Kundene til Glasopor er i hovedsak forskjellige aktører i anlegg- og byggebransjen. I 2020 var selskapets omsetning på 123 millioner kroner.

 

Sirkel Materialgjenvinning AS

Sirkel Materialgjenvinning AS er en del av den norske Sirkel-gruppen. Selskapet drifter Norges eneste anlegg for sortering av glass- og metallemballasje. Produsentansvarsselskapet Sirkel Glass leverer årlig mer enn 100.000 tonn glass- og metallemballasje til sorteringsanlegget på Øra. Sirkel Materialgjenvinning ble stiftet i 1991. ( www.sirkel.no )

 

Foamit Group

Foamit Group Oy er et finsk glassgjenvinnings- og skumglassproduksjonsselskap som har de to datterselskapene Uusioaines Oy og Hasopor Ab samt det tilknyttede selskapet Reiling Green Tech ApS. De største eierne av Foamit Group er Partnera (62%) og Tesi (Finnish Industry Investment Ltd) (31%). Sammen danner Uusioaines Oy og Hasopor Ab Europas ledende produsent av skumglass, som har sterk vekst og globalisering som mål. ( www.foamit.fi )

 

Partnera Oyj

Partnera er en konserngruppe som skaper eierverdi og en mer bærekraftig fremtid gjennom sin virksomhet. Selskapene de eier produserer tjenester og produkter for behovene i samfunnet og reagerer gjennom sin virksomhet på megatrendene som endrer driftsmiljøet, som for eksempel endringer i forbrukernes verdiverden, befolkningskonsentrasjoner og digitalisering. Partnera er en samarbeidspartner til selskapene de eier. De har som mål å utvikle virksomheten og verdien i selskapene sine på lang sikt. Når Partnera bygger opp konserngruppen i samsvar med strategien sin, er de også en innflytelsesrik investor som har som mål å bruke sin kapital til utvikling av virksomhet som kan fremme positive virkninger i samfunnet og målene for bærekraftig utvikling. Selskapet bygger i hovedsak opp konserngruppen med sin egne egenkapital. De går som regel inn for å være majoritetseier i selskapene de eier. ( www.partnera.fi )

 

Tesi (Finnish Industry Investment Ltd)

Tesi (Finnish Industry Investment Ltd) er et finsk statseid kapitalinvesteringsselskap som ønsker å få Finland frem i første rekke når det gjelder fornybar økonomisk vekst ved å investere i fond og direkte i selskaper. Kapitalinvesteringene som Tesi administrerer utgjør ca. 20 milliarder kroner (1.9 billion EUR). ( www.tesi.fi )

 

Mer informasjon:

Sirkel Materialgjenvinning AS

Per Annar Lilleng, administrerende direktør

Tlf: 922 02 743

Epost: per.annar.lilleng@sirkel.no

 

LES OGSÅ: Truls Børresen ansatt som administrerende direktør i Glasopor

31. august 2021