Effektiv levering høyt og lavt tross trengsel og tett trafikk

Glasopor skumglass har på grunn av sine egenskaper blitt brukt i det utfordrende prosjektet Universitetsgata 7-9. Bruksområder har vært avrettingsmasse til innvendige gulv i trang kjeller, tilbakefylling langs vegger med dårlig adkomst, fyllmasse i passasjevei i trang bakgård, og dreneringslag høyt oppe på grønne tak. Dette har stilt store krav til god planlegging og effektive […]

Godt å jobbe med Glasopor

gravemaskin

På Solkollen i Sandefjord har geoteknikerne vurdert Glasopor som det beste alternativet. Det er maskinførerne glade for. En liten spasertur fra vannkanten i Sandefjord, ligger Solkollen. Her er det for øyeblikket stor aktivitet på et område som langsomt omdannes fra byggeplass til boligfelt. Allerede i slutten av august kan de første beboerne flytte inn i […]

– Et skolebygg for framtiden

Det er flere materialvalg som gjør at Namdalseids nye skole blir et moderne miljøbygg på alle måter. Ny pelemetode med Glasopor reduserte også byggetiden.

Namdalseids nye praktskole blir et moderne miljøbygg på alle måter. Glasopor i grunnarbeidet reduserte byggetiden med tre uker. – Jeg hyller alle innovative fremskritt, sier Kristian Lamo, byggeleder i Namdalseid kommune. Han viser fram praktbygget som skal bli Namdalseids nye skole med innflytting ved juletider. For få måneder siden var det et krevende leirområde under […]