– Bevisst materialbruk gjennom hele byggeprosessen er viktig for å få næringen over i lavutslippssonen, sier utviklingsdirektøren i Enova.

Bruk av Glasopor kan gi støtte fra Enova

Enova vil premiere de som bruker innovative og klimavennlige byggevarer. – Bevisst materialbruk skal lønne seg, sier utviklingsdirektøren i Enova.

Ett av temaene på årskonferansen til Enova i vinter var å få fart på energieffektiviseringen av bygg. Fra talerstolen uttalte Øyvind Leistad, utviklings- og markedsdirektør i Enova, at byggsektoren er en kilde til klimagassutslipp gjennom hele livsløpet. Selv om de direkte klimagassutslippene fra norske bygg er begrenset og vil bli tilnærmet null etter innføringen av forbudet mot oljefyring.

Enova støtter klimatiltak på byggeplassen, og målet er at også klimavennlige materialer skal bli inkludert på tiltakslisten.

De utfordrer nå byggenæringen til å bli enda mer bevisste gjennom hele byggeprosessen for hvilke materialvalg de gjør.

– Det er det som er meningen. Vi har sagt at vi skal bidra til å få byggenæringen over i lavutslippssamfunnet. Da er materialbruk et viktig virkemiddel, forklarer Leistad.

– Vi skal premiere de som bruker innovative og klimavennlige byggevarer. Og i første omgang åpner vi for dette innenfor våre innovasjonsprogrammer.

LES OGSÅ: Derfor er Glasopor det mest miljøvennlige lettfyllingsmaterialet på markedet

Enova øker fokus på materialbruk

Essensen i kommunikasjonen Enova retter mot byggenæringen: Det skal ligge en premiering i å ta bevisste miljøvalg om materialbruk, det vil si utover at det velges materialer som er energieffektive.

Tilskuddsordningen har tidligere konsentrert seg på energieffektivisering og konvertering fra fossil til fornybar energi, nå skal det også åpnes for å søke tilskudd for innovative tiltak som bidrar til å redusere klimagassutslipp, skriver Enova på sine hjemmesider.

– Vesentlige faktorer for det er da resirkulering, hvordan utslippene og energibruken har vært for å utvikle et produkt som benyttes i byggeprosessen, forklarer Leistad.

– Glasopor har kuttet CO2-utslippet ved produksjonen og bør være et soleklart miljøvalg, mener Glasopor sin (tidligere) administrerende direktør, Kjell Håkon Helgesen.

Helgesen forklarer at EPD (Environmental Product Declaration) resultatene til Glasopor er langt lavere enn konkurrentene. Det bør være et viktig miljøkriterium.

– Glasopor har et tydelig miljøavtrykk, og det merker vi har gitt oss et stort konkurransefortrinn, sier han.

Glasopor sitt anlegg på Skjåk har gått fra gass til elektrisitet fra fornybare kilder – og drives nå av 100 prosent fornybar energi.

Venter på norsk standard

– I mangel av en standard for beregningen av klimafotavtrykket, blir det opp til søker å dokumentere og argumentere for hvor klimavennlige ulike materialer er, sier Leistad.

– Når en standard etter hvert kommer på plass kan vi også vurdere andre virkemidler. Virkemidler som vil bidra til raskere vekst og økt volum for klimavennlige materialer. Det Enova nå jobber mot er en bevisstgjøring av materialvalg, særlig nå fram til vi har på plass en norsk standard for byggenæringen.

Han trekker fram et eksempel med bygg som bevisst er lagd med bruk av massivt tre. Et fornybart materiale med lang levetid.

Leistad presiserer at det ikke er store klimautslipp i et bygg som allerede står der. Og at folk ikke skal være bekymret for å bruke eksisterende bygg og bygge seg et sted å bo.

Enova sin kommunikasjon er å utfordre næringen til å tenke på et helhetsperspektiv på energibruken når de skal bygge et nytt bygg.

– Dette vil først ta av når de store leverandørene og byggherrene tar i bruk dette perspektivet. Dit håper vi å komme.

7. mai 2018