NHO-sjef-trekker-frem-Glasopor

NHO-sjefen: – Dette kan andre lære av Glasopor

Kristin Skogen Lund hyllet Glasopor fra talerstolen på årskonferansen i fjor. Nå oppfordrer NHO-sjefen andre til å lære av fandenivoldskheten til Skjåk-bedriften.

 

– Temaet på min tale til årskonferansen i fjor var fandenivoldskhet. Det er folkene i Glasopor og tusenvis av andre fandenivoldske kvinner og menn – som skaper arbeidsplasser, inntekter og vår felles velferd. Både i små og store, i nye og i etablerte bedrifter. Andre bedrifter kan lære av denne fandeivoldskheten og finne løsninger og satse innenfor sine bransjer. Det krever at de tar landet i bruk, at de leder an i det grønne skiftet og at de snur ulemper til muligheter, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Videre viser NHO-sjefen til at de bruker Glasopor som et bedriftseksempel når de møter politikere og andre i samfunnslivet. Glasopor ble dessuten fremhevet som månedens bedrift av NHO Innlandet i fjor vinter.

 

Glasopor viktig i klimakampen mener NHO

Norge skal redusere klimagassutslippene med minst 40 prosent i 2030 sammenliknet med utslippene i 1990. Da NHO holdt sin årskonferanse «Made in Norway – på jobb for en grønn fremtid» i 2017, var Glasopor en av bedriftene NHO ønsket å vie oppmerksomhet for sitt bidrag til å nå det klimamålet.

Dette sa Kristin Skogen Lund fra talerstolen da: – Om ulempen, eller problemet du står overfor, er overgangen til lavutslippssamfunnet. Da må du selge en løsning på det problemet. Slik som Svein Lund og Glasopor i Skjåk. De tar resirkulert glass og ren energi – og lager isolasjon og lett fyllmasse. En råvare som før var avfall – en ren ulempe – skaper nå verdier og arbeidsplasser i Skjåk.

LES OGSÅ: Byggematerialer er den glemte muligheten i et grønt skifte

 

«Glasopor-effekten»

Nå merkes effekten av å sette fokus på bedriften i Skjåk på flere kanter i NHO. Områdedirektør Christian Chramer, forklarer at de nå i etterkant har vi fått flere henvendelser fra andre bedrifter som mener de har en «Glasopor-historie» å fortelle, og som ønsker den samme oppmerksomheten som har blitt gitt av NHO-sjefen.

– Det var en ny måte å bringe inn historier om små- og mellomstore bedrifter på årskonferansen, sier Chramer. Han peker på at det er utvilsomt at små bedrifter og norske produsenter kan få en stor rolle i klimakampen og som eksportprodukter.

– Norske løsninger for resirkulering og miljøvennlig anvendelse er etterspurt, og vil være en del av bygg- og anleggsbransjens arbeid med å nå klimamålene som er satt.

(Kilde / Foto: NHO)

23. mars 2018