Glasopor i fronten av bevaringsprosjekt

Glasopor til kaifronten på Vaterland Bevaringssenter

I disse dager er et nytt bevaringssenter i ferd med å bli realisert på Vaterland i Fredrikstad. Glasopor har blitt brukt til å restaurere kaifronten til senterets historiske industritomt. Senteret vil bygge videre på sterke bygningsverntradisjoner i Gamlebyen og det voksende materialgjenvinningsmiljøet på Øra. Begge steder ligger en kort spasertur unna. Industribygg av historisk interesse […]

Glasopor får bistand fra Goodtech i digitalisering av produksjonen

Glasopor_fabrikk_onsoy

Glasopor har nylig inngått avtale med Goodtech om samarbeid for å gjøre fabrikken sin smartere gjennom digitalisering. Prosjektet omfatter automatisk innhenting og rapportering av kritiske data fra produksjonsprosessen og kvalitetskontrollen på Glasopor sine produkter. Goodtech benytter sin egenutviklede IIOT Gateway WizX for å løse utfordringen kostnadseffektivt i et krevende miljø. Vellykket prøveprosjekt for økt digitalisering […]

Glasopor påklager Miljødirektoratets vedtak

Glasopor AS er uenig i Miljødirektoratets konklusjon om at Glasopor må bære ansvaret for konsekvensene av flommen og vil påklage vedtaket til Klima- og miljødepartementet. Etter flere måneders saksbehandling kom Miljødirektoratet i dag, 19. mai 2021, med sin konklusjon. Direktoratet krever Glasopor AS for 16,5 millioner i refusjon for opprydding etter storflommen i oktober 2018. […]

Kunstgressbaner – kunsten å bygge dem jevne

Kunstgressbaner har strenge krav til å ha en jevn overflate. Derfor må det ikke forekomme setningsskader eller telehiv på slike baner. Glasopor benyttes regelmessig for å bygge opp solide kunstgressbaner med god dreneringsevne slik at de forblir setningsfrie og telefrie. Kunstgressbanene på Melløs og Vettre er blant dem med Glasopor I fjor høst rehabiliterte Leif […]