Glasopor AS har flyttet hovedkontoret til Mastemyr

Lienga 6 Mastemyr

Glasopor AS, en ledende aktør innen produksjon av skumglass for lettfyllinger og isolasjon, kunngjør at de 7. mai har flyttet sitt hovedkontor til Mastemyr. Flyttingen markerer en spennende milepæl i utviklingen som en del av Foamit Group. Fra 2019 delte Glasopor kontorlokaler med sin tidligere eier i Grenseveien på Helsfyr. Fra og med i dag, […]

Nå tar nye Drammen stasjon form

Dronefoto over Drammen stasjon. Foto: Bane NOR/Aleksandar Kesonja

En fem meter høy sikringsskjerm strekker seg langs sporet på Drammen stasjon. På den ene siden går passasjerene av og på togene som de alltid har gjort. På den andre siden er det et enormt anleggsområde der rundt 250 mennesker til enhver tid er i aksjon. Det støpes, bores, løftes, graves, planeres og kables. Lastebiler […]

Foamit Group fordobler produksjonskapasiteten for skumglass på Glasopor-fabrikken i Onsøy

Truls Børresen foran ovn med Glasopor på Onsøy

For å møte den stigende etterspørselen på det nordiske markedet innen bygg og anlegg har Foamit Group og dets eiere Partnera Oyj og Finnish Industry Investment Ltd besluttet å gjøre investeringer på om lag 10 millioner euro i selskapets produksjonsanlegg i Onsøy i Norge. Investeringsbeløpet inkluderer allerede gjennomførte endringer i fabrikkens infrastruktur. Investeringsprogrammet inneholder to […]

Foamit Groups andre Sustainability Report er publisert

Foamit Groups andre Sustainability Report 2023

Denne andre Foamit Group Sustainability Report dekker alle Foamit Groups forretningsfunksjoner. Rapporten beskriver de mest vesentlige temaene for våre bærekraftsaktiviteter og forpliktelsene vi har gjort, samt de viktigste handlingene og prestasjonene i 2023. Med denne rapporten tar vi sikte på å inspirere alle våre interessenter til å engasjere seg i bærekraftsagendaen. Vi håper du vil […]

Skumglass til beskyttelse av tunneloverbygg – nytt bruksområde i Norge

Tunneloverbygget til Enghammeren tunnel beskyttet med Glasopor

Glasopor er entusiastisk over at Nordland fylkeskommune har valgt å gå for skumglass i det vi mener er helt nytt bruksområde her til lands. Nemlig å beskytte overbygget til Enghammeren tunnel på Fylkesvei 812 ved Misværfjorden i Bodø kommune. Området er belastet med steinsprang og isskred. Tanken bak er at en fylling med Glasopor på […]

Full rulle i 2023 har lagt grunnlaget for et sterkere 2024

Julehilsen 2023

Glasopor ønsker alle våre kontakter hos kunder og samarbeidspartnere en god jul og et godt nytt år! Tradisjonen tro benytter vi anledningen til å reflektere litt over året som har gått og hva vi tror vi har i vente det kommende året. Som overskriften sier så har vi virkelig hatt «full rulle» i 2023 som […]

Derfor er Glasopor det foretrukne valget når Storgata i Tromsø fornyes

Høy miljøprofil i Storgata sier Alexandra Dons

Storgata i Tromsø, som er Nord-Norges mest trafikkerte gågate, gjennomgår nå en omfattende renovering. «Hovedstaden i Nord» tiltrekker seg turister i hopetall både sommer- og vinterstid, og Storgata binder nord- og sørsiden av byen sammen. Det er en strekning på 350 meter, fra Bispegata til Fredrik Langes gate som nå fornyes over og under bakken, […]

Det grønne alternativet for frostsikring

Svend Aage viser Stolt Håndverker rundt på fabrikken

Når du befinner deg i et såpass kaldt land som Norge, trenger du frostsikring nesten uansett hva du skal bygge. Det finnes flere former for frostsikring. Men dersom du tenker grønt, bør nok Glasopor være et førstevalg.  Tekst: Jørn Wad – ansvarlig redaktør i Stolt Håndverker. Produsert for ungdom som vurderer eller går på yrkesfag […]

Glasopor 10-20+ det naturlige valget på takene til Vertikal Nydalen

På toppen av tårnene på Vertikal Nydalen har SL Stenlegging benyttet det nye produktet Glasopor 10-20+ på takhagene. – Det er et lett produkt som er enkelt tilgjengelig, og det er en stabil masse som er lett å håndtere. Ordene tilhører landskapsingeniør og kalkulatør Tim Fosvold i SL Stenlegging. Han har vært med på å […]

10-20+ er sterkere og mer stabil sier utviklingssjefen

Svein Lund ved transportbåndet på fabrikken i Skjåk

På Glasopors fabrikk i Skjåk i Gudbrandsdalen møter vi Svein Lund som straks skal vise nyheten 10-20+. Det var her i Skjåk han grunnla dette industrieventyret for over 20 år siden. Omgitt av elver og fjell ligger produksjonsanlegget der gjenbruk har vært en rød tråd hele veien. – Alt her er resirkulert! Kontorbygget sto tidligere […]