Glasopor pluss The Plus er likt grønt tak

Glasopor storsekk på The Plus sitt grønne tak med solceller

Glasopor er en av mange stolte leverandører til Vestre sitt byggeprosjekt The Plus – verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk. Glasopor skumglass har vært en viktig ingrediens for det karakteristiske designet til det grønne taket. Offisiell åpning var den 3. juni. Nå gleder vi oss til å se taket, som skal være åpent for alle 24/7, bli […]

Glasopor blir å treffe på vårens anleggsarrangement

Anleggsarbeid på Årum

Det har samlet seg opp med anleggsarrangement denne våren og Glasopor vil være til stede på dem alle. Først ut er deltakelse på Arctic Entrepreneur 2022 i The Qube på Gardermoen 5.-7. april. Vi ser fram til et spennende program og topp underholdning i godt lag! Og i dag, på selveste vaffelens dag, passer det […]

Sparer nesten 938 tonn CO2 på Rv. 3 Alvdal – Tynset

Rv 3 Alvdal Tynset - Glasopor med geonett

Det nylig avsluttede prosjektet Rv. 3 Alvdal – Tynset har benyttet 15 189m3 Glasopor til masseutskifting og kantforsterkning på dårlige grunnforhold langs Glomma. Den store mengden og partenes tro på produktet gjør dette til 1. kvartals miljøprosjekt hos Glasopor. Gratulerer! Som annonsert før nyttår vil vi hvert kvartal i 2022 utstede diplom til den kunden […]

Foamit har ingen erstatningsansvar i miljøskadesaken

31. august 2021 signerte Foamit Group Oy en avtale om å kjøpe hele aksjekapitalen til den norske skumglassprodusenten Glasopor AS. Selgeren var Sirkel Materialgjenvinning AS. Glasopor ble grunnlagt i 2002 og har to skumglassfabrikker i Norge, i Skjåk og Fredrikstad. I 2018 var det en flom i Skjåk som førte til at skumglass laget av […]

Truls Børresen ansatt som administrerende direktør i Glasopor AS

Glasopor, det norske datterselskapet til Foamit Group som tilhører Partnera Corporation, har ansatt Truls Børresen, BBA og MBA, som administrerende direktør i Glasopor AS fra 1. mai 2022. Børresen blir også en del av Foamit Groups ledergruppe som landssjef for Norge. Foamit Group, som er et selskap innen resirkulering av glass og produksjon av skumglass, […]

Prisvinnende prosjekt med Glasopor og høy gjenvinningsgrad

Storgata i Lillestrøm

Fv. 120 Storgata i Lillestrøm er et prosjekt som mottok Byggenæringens Klimapris 2021 for sin bærekraftige massehåndtering. Glasopor ivaretar høy gjenvinningsgrad der det har vært nødvendig med lette masser. I november deltok Glasopor på tidenes første Byggenæringens Klimakonferanse i regi av Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBA O) i Oslo Rådhus. […]

Takk for 2021 til alle våre miljøhelter!

Miljøhelter 2021 - skog og vei

Vi er stolte av våre kunders enorme innsats gjennom et uforutsigbart år. Flere og flere nye kunder oppdager miljøfordelene til produktet vårt. Vi vil hedre og rette en stor takk til våre miljø- og kvalitetsorienterte kunder for deres bevisste grønne valg av Glasopor. 2021 ble et år med flere rekorder for Glasopor. Det ble også […]

Skal du på Fjellsprengningskonferansen 2021? Møt oss på vår stand

Svartåastunnelen Implenia

Neste uke arrangeres Fjellsprengningskonferansen for 59. gang! Glasopor følger opp egen tradisjon med å stille som sponsor med stand. Vi ser fram til å møte noen av våre beste kunder, samarbeidspartnere og venner i et hyggelig lag. Er du blant de heldige som har sikret deg plass på Fjellsprengningskonferansen 2021 kan du se fram til […]

Glasopor er klar til å bidra på ambisiøse COP26-miljømål

Powerhouse Telemark med ambisiøse miljømål

Klimatoppmøtet COP26 er i gang og det knyttes spenning til skjerpede klimamål. Som medlem av Grønn Byggallianse stiller vi oss 100% bak deres innspill til regjeringen. Vi gjør alt det vi kan for å bidra til at vår sektor skal nå målene som blir satt. COP26 setter tonen Glasopor følger nøye med hva interesseorganisasjonen Grønn […]

Ikke undergrav miljøbevisste gravearbeider!

Grunnarbeider på Stasjonsallmenningen i Bjørvika

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har foreslått i en revisjon av TEK17 at alt som er under bakken ikke skal være med i beregningen for klimagassutslipp for boligblokker og yrkesbygg. Her er Glasopor helt på linje med NGI. De mener at revisjonen MÅ inkludere beregninger av klima- og miljøpåvirkning for grunnarbeider og fundamenter også. NGI sin […]