Ingeniører har reist helt fra Australia til Skjåk for å lære hvordan de kan produsere skumglass av nedknust resirkulert glass.

Verden ser til Skjåk

Ingeniører har reist helt fra Australia, og hele verden ser til Skjåk, for å lære av Svein Lunds visjon: Å produsere skumglass av nedknust resirkulert glass.

– Vi har vel hatt besøk av representanter fra selskaper fra omtrent 90 prosent av alle landene i Europa. De vil komme hit å lære av det vi har fått til, sier Svein Lund – hjernen bak produktet vårt: Glasopor.

Han ramser opp land som Kypros, Australia, USA og Ukraina, for å beskrive at det som har skjedd i Skjåk har vakt oppmerksomhet over hele kloden. Nå er teknologien spredt utover, og konseptet med å bruke nedknust resirkulert glass til å lage Glasopor har for lengst blitt en verdensomspennende nyhet.

Hadde du trodd at det skulle vokse seg så stort?

– Jeg gjorde faktisk det, sier Lund. Han tar seg en kort pause, før han nevner Gaia Arkitekter. Et arkitektkontor med base på Sørlandet, som har spesialisert seg på å lage miljøvennlige hus med resirkulerte materialer.

De har vært én av inspirasjonskildene til Svein. Han liker å ta til seg kunnskap og se muligheter – tenke flere skritt fram.

Det å utnytte resirkulering til å skape noe, har vært kongstanken til innovasjonen av produktet til slik det er i dag. Lund har derfor hele veien hentet inspirasjon rundt om i landet og utforsket nisjer som har skapt noe ut av resirkulering.

– Framtidens tapere er jo de som ikke klarer å resirkulere søppelet sitt. Det er et viktig fundament for framtiden å tenke på produkter og fabrikker som gjør noe ut av resirkulert avfall, særlig i byggebransjen.

Glasopor sin første store leveranse

Det tok lang tid for Glasopor og Svein Lund å få et fotfeste i byggebransjen. Den første store leveransen ligger nå under motorveien som raser forbi Tusenfryd – en av landets mest trafikkerte veier. Hit ble det levert over 8000 kubikkmeter med Glasopor da Statens vegvesen skulle gjøre den brede motorveien enda bredere i 2007.

– Prosessen dit var jo lang, forklarer Lund. – Jeg reiste mye rundt i landet for å presentere Glasopor til ingeniører og entreprenører. Men jeg ga meg aldri.

Gründeren var nemlig skråsikker på at han hadde en oppskrift for en framtidsrettet løsning.

Lang erfaring fra byggebransjen kombinert med nysgjerrig nytenkning, ledet Lund til skumglass og dets egenskaper på midten av 90-tallet.

Introduksjonen til Glasopor kom gjennom bekjentskaper i Bergen, som eksperimenterte med produktet uten å knekke koden med hvordan det skulle foredles videre. Prosjektet i Bergen lyktes ikke, men Lund tok med seg drømmen videre til lokaler og maskiner i Skjåk.

LES OGSÅ: Alf har sortert glass i 20 år: – Jeg har sett det meste

 

Glasopor sin reise til Skjåk

I 2002 startet han det nye selskapet, før det virkelig begynte å åpne seg muligheter når Norsk glassgjenvinning (nå Sirkel) kjøpte seg inn i 2005.

– Jeg har alltid vært interessert i nytenkning. Skumglass var jo ikke noe nytt, jeg måtte bare finne riktig anvendelsen og marked for det.

Skumglassets fødsel skjedde ved et uhell på et smelteverk i Tyskland i 1936, forteller Lund. Han drar oss gjennom etterkrigstiden i Europa, via USA, og til hvordan man brukte skumglass til å lage isolerende oljetanker ute i ørkenen i Midtøsten.

Svein Lund kan sin historie om hva det er han har oppfunnet. Det er utvilsomt det som har drevet bedriften i Skjåk til dit den er i dag, og at hele verden ser til Skjåk.

Fra prisbevisst til miljøbevisst

– Tidligere var entreprenører mest opptatt av pris. Så ble de opptatt av kvalitet, mens nå er de opptatt av pris, kvalitet og miljø. Snart vil miljø trumfe de to andre kriteriene på prosjekter. Å forstå nettopp det prinsippet har vært formelen for at Glasopor har lykkes, forklarer Lund.

Å bygge med miljøvarer er en pendel som ikke kommer til å stoppe, mener gründeren. Snarere tvert imot.

– Vi var tidlig ute med å utvikle fabrikken vår til å bli energibesparende.  Det var ikke vanskelig å spå at fossil energi ville bli pålagt store avgifter og at det er rene energikilder som er svaret.

Fabrikken i Skjåk har gått over fra gass til elektrisk energi og har dermed svært lave C02-utslipp.

– Smarte fabrikker!

Svaret kommer raskt når Lund blir spurt om å spå framtiden de neste årene.

– Fabrikkene vil bli automatiserte. At de kan gå døgnet rundt uten arbeidere som må jobbe tunge skift, men med dagskift som overvåker produksjonen.

Alltid innovasjon

Lund har følgende råd til andre med gründeridéer: – Du må kunne se idéene dine i praksis. Du må se hvilken betydning disse kan ha for framtiden.

Hans visjon er nå at Glasopor hele tiden skal være nytenkende på teknologisiden. At verden ser til Skjåk skal fortsette. Glasopor skal utvikle produkter som er skapt til å møte fremtidens behov. Den reisen er han så vidt i gang med:

– Jeg holder på så lenge helsa holder.

(Foto: Ricardofoto)

LES OGSÅ: NHO hyllet Sveins arbeid på årskonferansen

2. mai 2018