Tilførselsvei til nytt blålysbygg under konstruksjon

Returglass gir sikker utrykning ved det nye «Blålysbygget»

Omsider har startskuddet gått for det nye «Blålysbygget» i Fauske kommune. I disse dager bygges tilførselsveien til selve bygget. Der er det utfordrende grunnforhold med myr og leire. Av den grunn brukes Glasopor skumglass, som er laget av glass fra gjenvinning, for å stabilisere veien og sørge for sikker utrykning.

En million vinflasker i tilførselsvei gir sikker utrykning

Fauske kommune er byggherre for «Blålysbygget» som vil være et bygg som skal huse brannvesen, ambulanse, legevakt, sivilforsvaret og noen kommunale etater. Maskinentreprenør Roald Madsen mottok de første lassene med Glasopor i slutten av september.

For å lage tilførselsveien går det med en mengde som tilsvarer nesten en million vinflasker levert til gjenvinning – ca. 2000 kubikkmeter. Tilførselsveien er kritisk for tilgang til byggeplassen og videre framgang i byggeprosjektet. Når byggingen er ferdig, skal veien sørge for sikre og trygge utrykninger med blålys og sirener fra brannbiler og ambulanser.

 

Illustrasjon av «Blålysbygget»: Fauske kommune. Illustrasjonen gjenspeiler ikke nøyaktig hvordan bygget vil bli seende ut når det er ferdigstilt.
Illustrasjon av «Blålysbygget»: Fauske kommune. Illustrasjonen gjenspeiler ikke nøyaktig hvordan bygget vil bli seende ut når det er ferdigstilt.

Les også om hvordan returglass leder inn til det nye beredskapssenteret på Taraldrud her.

 

Hvorfor bruke returglass på en tilførselsvei?

Glasopor skumglass

Glasopor skumglass egner seg der det er dårlige grunnforhold fordi det veier omtrent en tiendedel av steinmasser. Ved dårlige grunnforhold ønsker man ikke å risikere overbelastning.

Man fjerner løse masser tilsvarende vekten av det som skal bygges, for på den måten å minimere risikoen for setningsskader.

Ved å benytte Glasopor, som består av 80 prosent luft og 20 prosent resirkulert glass, minker behovet for å fjerne masser. Samtidig er Glasopor stabilt med stor friksjon som også bidrar til å hindre utglidninger og setninger på tilførselsveien. Materialet har god drenerings- og isolasjonsevne som hindrer fare for telehiv.

 

Seier i kåring motiverer til miljøfokus

I forbindelse med Ekstremværrapporten 2020 fra IF i samarbeid med Cicero, ble Fauske kommune kåret til Norges beste mellomstore kommune på klimatilpasning.

Trond Heimtun, Kommunalsjef Eiendom, Plan og Samfunnsutvikling, sier:

I forbindelse med klimatilpasning er det en fordel at Glasopor er et materiale som egner seg på dårlig grunn og gir en god drenerende effekt. Prisen gir oss også motivasjon til å ha fokus på miljøvennlige materialvalg for å sikre bærekraft og bremse klimaendringene.

I tillegg til produktets egenskaper er miljøvennligheten nemlig også en viktig faktor. Glasopor baserer seg altså på resirkulert glass. Det meste av returglass går til ny glassproduksjon og det er bare det mest finknuste glasset som brukes til å produsere Glasopor. Dette var det tidligere utfordrende å finne anvendelse for, men gjennom produksjon av Glasopor blir 100% av innsamlet glassemballasje materialgjenvunnet. Produktet som leveres til «Blålysbygget» blir produsert på en fabrikk i Skjåk hvor ovnene driftes med sertifisert, kortreist strøm som gir lave CO2-utslipp. Glasopor har vesentlig lavere utslipp ved produksjon enn andre alternative lette fyllmasser på markedet. Den lave vekta fører også til redusert utslipp og energiforbruk for transport fra fabrikk og ved utlegging på tilførselsveien.

Heimtun legger til: «Fauske kommune er veldig klar på at det er viktig å ha en klar miljøprofil på det som kjøpes og investeres i. Det å ha moderne, miljøriktige bygg og anlegg gir oss som kommune gode incentiv til å få et større miljøperspektiv med alt vi foretar oss.»

23. november 2020