Anleggsplass Sophie Radich skole

Ny miljøvennlig ungdomsskole med Glasopor

Sophie Radich ungdomsskole blir ganske så miljøvennlig i grunnen. Og da snakker vi ikke bare om i grunnarbeidet, men også alt i alt. Dette er et viktig prosjekt for Lillestrøm kommune. De har som mål å skape et skolebygg i toppklasse med ambisiøse miljøkrav.

I bresjen for grønnere innkjøp

Prosjektet synliggjør en overordnet og innovativ tankegang. Først og fremst har Glasopor blitt valgt med tanke på frostsikring og miljø, men det passer godt av flere årsaker. Byggingen av ungdomsskolen startet i september 2020 og skal stå helt ferdig til skolestart i 2022.

Lillestrøm kommune er blant flere kommuner i Norge som i økende grad er bevisst sitt ansvar å fungere som en innovasjonsmotor for grønne løsninger. Lillestrøm kommune har vedtatt å bygge sin utvikling på FNs 17 bærekraftsmål. Sophie Radich ungdomsskole er blant flere prosjekter hvor Glasopor blir brukt i kommunen i disse dager.

Som et ledd i å drive fram innovasjon og miljøfokus ble det valgt en samspillsentreprise for Sophie Radich ungdomsskole.

Skolebygg formet som firkløver

Sophie Radich ungdomsskole i Lillestrøm representerer en overgang mellom eksisterende villabebyggelse og området ved Kjeller flyplass som skal utvikles til en ny høykvalitetsbydel.

Arkitema Architects vant i samarbeid med Kruse Smith konkurransen om byggingen av den nye ungdomsskolen. Den skal bygges i massivtre med plass til 720 elever.

Bygget får en markant arkitektur med en bygningskropp formet som en firkløver. «Firkløveren» vil bestå av tre læringsfløyer og en fjerde fløy med idrettshall, samt språk- og realfagssenter. I sentrumet vil ungdomsskolens hjerte ligge, med trappeamfi, kantineområde, aktivitetssal og musikkavdeling. Alle de offentlig tilgjengelige funksjonene vil bli lagt til plan 1, som med sin transparens og åpenhet, vil invitere både omverdenen og landskapet inn.

Sophie Radich ungdomsskole vil få et samlet areal på 11.700m2 og skal stå ferdig til skolestart i august 2022.

Miljøkrav hovedårsak til Glasopor

Glasopor ble først og fremst valgt som frostsikrings- og dreneringsmateriale for å redusere bruk av skumplast. Det er kritisk for å møte de tøffe miljøkravene.

Prosjektingeniør i Glasopor, Jens Rygh de Flon, anleggsleder i Kruse Smith, Daniel Nilstun og anleggsleder i Sport og Grøntanlegg, Arne Andreassen, utveksler erfaringer
Prosjektingeniør i Glasopor, Jens Rygh de Flon, anleggsleder i Kruse Smith, Daniel Nilstun og anleggsleder i Sport og Grøntanlegg, Arne Andreassen, utveksler erfaringer

Anleggsleder Daniel Nilstun i Kruse Smith har vært en viktig pådriver for å få spesifisert og tatt i bruk Glasopor. Han forklarer: «Det var et krav om 50% klimagassreduksjon i forhold til et gitt referansebygg med samme areal med materialer som normalt ble brukt for omtrent 10 år siden. Dermed ble det et regnestykke hva som ga mest klimagassreduksjon.» Det sto mellom skumplast og pukk eller Glasopor. Han har hatt et team som har finregnet på hva som måtte til for å oppnå målet. Konklusjonen var klar.

Hadde vi gått for skumplast, hadde vi ikke greid 50% klimagassreduksjon.

I likhet med Lillestrøm kommune har også Kruse Smith ambisjoner om å bidra positivt i utviklingen av morgendagens grønne løsninger. Kruse Smith har en uttalt målsetning om å redusere egne utslipp med 50% innen 2025. De er klar over at dette er et ambisiøst mål, men har tro på at det vil være realiserbart. Bruk av Glasopor er derfor et steg i riktig retning.

Her kan du lese mer om vårt samarbeid med Kruse Smith på nytt høgskolebygg i Bergen hvor Statsbygg hadde satt strenge miljøkrav.

Men dette er ikke de eneste fordelene som oppnås. Man oppnår også fordelene ved kompensert fundamentering med redusert utgraving av masser.

Sport og Grøntanlegg AS gjennomfører grunnarbeider på Sophie Radich
Sport og Grøntanlegg AS gjennomfører grunnarbeider på Sophie Radich

Tett samarbeid med maskinentreprenør

Med på laget har Kruse Smith valgt maskinentreprenøren og anleggsgartneren Sport og Grøntanlegg AS.

«De har vi samarbeidet mye med og de har vært en foretrukket leverandør på utomhusanlegg for oss», sier Nilstun.

Dette kan prosjektleder Marianne Andreassen fra Sport og Grøntanlegg bekrefte. «Samarbeidet har vært veldig bra og vi har hatt mange jobber sammen med Kruse Smith de siste fem årene.»

Blant dem var bolig- og næringsprosjektet Greverud Torg hvor det også ble levert Glasopor til utomhusanlegget. Faktisk har Glasopor også vært en foretrukket leverandør for Sport og Grøntanlegg.

«Vi har brukt Glasopor mye på garasjedekker og vi anbefaler det alltid når det er spesifisert lettfylling. Glasopor er lettere å jobbe med – man kan jo kjøre på det,» sier Andreassen.

Tross mye erfaring med Glasopor, er de på Sophie Radich-prosjektet involvert på et tidlig stadium med grunnarbeider, og i en enda større skala. Mengden setter sitt preg på anleggsplassen.

Midt ute på plassen finner vi Arne Andreassen, daglig leder i Sport og Grøntanlegg som stråler om kapp med sola fra gravemaskinen sin.

«Han elsker det! Han synes det er så gøy å planere ut og bare skyve Glasoporen bortover med maskinen. Som følge av at en yngre kollega er ute i pappapermisjon har Arne blitt anleggsleder og har med glede overlatt kontorarbeidet til meg», humrer Marianne.

Både Arne og Marianne kan bekrefte at Glasopor-leveranser har kommet jevnt og trutt og at det har vært mye å henge fingrene i.

Anleggsleder Arne Andreassen storkoser seg i gravemaskinen
Anleggsleder Arne Andreassen storkoser seg i gravemaskinen

Massivtre var premiss for ungdomsskolens klimamålsetninger

Lillestrøm kommune har fra starten av definert at skolebygget skal bygges i massivtre. Dette antas av mange å være det mest effektive tiltaket for å nå målene om reduserte klimagassutslipp.

Ved bruk av massivtre kan man slanke betongelementer. Det er i bærende konstruksjoner det er størst miljøgevinst å hente. Hver gang 1 m³ tømmer brukes i stedet for 1 m³ betong, spares ett tonn CO₂. Bruk av massivtre hevdes også å gi økonomiske fordeler, blant annet i form av konstruksjoner som er lettere å transportere og raskere å bygge. Foruten de grønne og økonomiske fordelene, så er også bygninger laget i massivtre trygge og sunne å leve i.

Illustrasjon fra Arkitema Architects av interiøret på Sophie Radich ungdomsskole
Illustrasjon fra Arkitema Architects av interiøret på Sophie Radich ungdomsskole

Sophie Radich ungdomsskole er Kruse Smith Øst sitt første prosjekt i massivtre, og man kan merke begeistringen når Nilstun snakker om det. «Det er spennende å jobbe med og er jo veldig i vinden om dagen».

Bruk av massivtre og nye digitale verktøy bygger opp kompetansen til teamet. Samtidig får de vist at de er vant til å tenke helhetlig, og at de vet å leve opp til mantraet om at et prosjekts suksess er avhengig av et godt grunnarbeid.

Ungdomsskolens sluttresultatet motiverer

«Det blir veldig spennende å se prosjektet når det nærmer seg ferdig. Jeg gleder meg til utomhusarbeidet og det å plante det siste treet. Det er det som er motiverende – å se hvordan sluttresultatet blir!», avslutter prosjektleder Marianne entusiastisk.

Glasopor er sikker på at elevene vil trives på Sophie Radich ungdomsskole. I likhet med entreprenørene, vi gleder oss!

Kilder: Lillestrøm kommune, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Arkitema Architects, Kruse Smith, Bygg.no

Illustrasjon fra Arkitema Architects av eksteriøret på Sophie Radich ungdomsskole
Illustrasjon fra Arkitema Architects av eksteriøret på Sophie Radich ungdomsskole
19. november 2020