Bekkeskogen snart ferdig

Nye bærekraftige JM-boliger står støtt på Vear

Om ikke mange dager kan nye huseiere vri om nøkkelen til sin nye bolig på Vear utenfor Tønsberg. Det første spadetaket på boligprosjektet «Bekkeskogen» ble tatt i mars. Nå, 9 måneder senere, kan de første innflytterne straks pakke ut eskene sine. Som alle andre nye boliger fra JM er de miljøsertifiserte med Svanemerket.

For å bidra til miljøambisjonene har Glasopor blitt valgt til grunnkonstruksjonen. Det er fordi Glasopor er et miljøvennlig materiale som tillater en mer skånsom bygging.

 

Illustrasjon fra JM av inngangsfasade på nye rekkehus i prosjekt Bekkeskogen på Vear utenfor Tønsberg

Glasopor mot utfordrende grunnforhold

På Bekkeskogen i Vear har det i første byggetrinn blitt bygget seks eneboliger i kjede og ni moderne rekkehus i et familievennlig og godt etablert villastrøk.

Maskinentreprenøren Bjørn & Øyvind Tveter AS stod for grunnarbeidet. De har 35 års erfaring og har samarbeidet med byggherre JM også tidligere, blant annet på Havnegården og Fiskergården i Larvik. Selskapet er en sertifisert miljøfyrtårnbedrift og vektlegger miljø i valg av sine leverandører, slik som Glasopor.

Bjørn & Øyvind Tveter AS startet arbeidet med Bekkeskogen i mars 2020, og de første lassene med Glasopor ble levert få uker etter prosjektstart.

Dronebilde av grunnarbeid med Glasopor. Foto: Thor Olav Tveter

«Glasopor ble valgt fordi området på Vear består av jord og løse masser. Materialet ble benyttet til kompensert fundamentering», sier prosjektleder i Bjørn & Øyvind Tveter AS, Thor Olav Tveter.

Glasopor består av 80 prosent luft og 20 prosent resirkulert glass, og er derfor svært lett. Samtidig er Glasopor stabilt og har gode isolasjons- og dreneringsevner. Ved å benytte Glasopor som lag i fundamentet minimeres risikoen for utglidninger og setnings- og frostskader.

En mengde Glasopor tilsvarende over en million syltetøyglass er i ferd med å legges ut. Foto: Thor Olav Tveter

Miljøriktige valg og gode kontrollrutiner avgjørende for svanemerking

I tillegg er selvsagt miljøvennlighet en avgjørende faktor. Glasopor er fremstilt av 100 % resirkulert glassemballasje som er samlet inn fra husholdninger i hele Norge. Mengden som er brukt i dette prosjektet tilsvarer over en million syltetøyglass.

«Det er kun det mest finknuste glasset som benyttes til Glasopor – ikke det som kan benyttes til produksjon av nytt glass. Dermed blir 100% av returnert glass materialgjenvunnet i en sirkulær økonomi,» uttaler regionsjef Trond Falao.

I tillegg produseres Glasopor på topp moderne fabrikker, slik at utslipp og energiforbruk i produksjonsprosessen kommer godt ut. Lav vekt fører til reduserte klimautslipp til og på byggeplassen.

Bruk av Glasopor hjelper Bjørn & Øyvind Tveter AS på sin rangering som Miljøfyrtårn. Samtidig hjelper det JM med å tilfredsstille Svanemerkets strenge krav. JM har streng kontroll på alle materialer som brukes.

Cecilie Nødtvedt, rådgiver for miljø og bærekraft i JM, sier:

Vi ønsker å tiltrekke oss seriøse partnere med en seriøs miljøprofil. I arbeidet med å velge leverandører, ønsker vi å finne dem som har gode og miljøriktige produkter. De må ha kompetanse innen sitt fagfelt på å ta miljøriktige valg.

JM bidrar til kompetanseheving hos sine partnere. JM krever at partnere gjennomfører e-læringskurs om Svanemerket slik at de kan forstå hva som kreves.

«Alle produkter må få tillatelse til å brukes av Svanemerket. Målet er å fase ut helse- og miljøskadelige produkter, og vi har gjennom dette arbeidet klart å redusere mengden betraktelig. Vår erfaring er, at de seriøse og miljøfokuserte aktørene som har god kontroll på rutinene og produktene sine, får godkjenning hos Svanemerket raskt», uttaler Nødtvedt.

Om Glasopor sier hun:

Vi verdsetter å bruke materialer som har en høy andel resirkulert råstoff. Vårt mål er å velge materialer med minst mulig klimafotavtrykk.

I så måte er det en anerkjennelse i seg selv at Bjørn & Øyvind Tveter AS og Glasopor har blitt valgt i JMs prosjekter. JM baserer seg på rammeavtaler med faste leverandører – blant annet for å sikre framdrift i miljøarbeidet. Glasopor håper derfor at dette vil være starten på et langsiktig samarbeid.

Riktignok er jo ikke samarbeidet helt nytt. JM har benyttet Glasopor flere ganger – blant annet ved byggingen av Nittedal kulturhus som per dags dato er det største felles prosjektet.

Effektiv byggeprosess og gode salgstall

Framdriften på Bekkeskogen har vært god. Takkonstruksjonen på de første boligene var på plass allerede i midten av mai.

Allerede i mai var taket på de første boligene klart. Foto: JM

«På tross av koronatider har salget gått strålende på Bekkeskogen. Neste byggetrinn vil bli lagt ut for salg allerede etter jul», uttaler salgs- og markedssjef i JM Anniken Rasch.

Anleggsleder i JM, Vidar Bergstøl legger til: «Salgssuksessen har sikret god framdrift. Det betyr at det vil bli en ny runde med masseutskiftninger tidlig neste år».

Bekkeskogen består av en kombinasjon av eneboliger og rekkehus. Her vises inngangsfasader på eneboligene. Illustrasjon: JM

Når de første eierne nå overtar nøkkelen til sin nye bolig, er det med visshet om at de bor i en av de mest bærekraftige boligene på markedet – som står på stø grunn.

Glasopor gratulerer og ønsker nye boligeiere en god julefeiring og lykke til i nye omgivelser!

Se video:

 

26. november 2020
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email