Verdiskaperne som gir glass nytt liv

Unik kompetanse, dyktige ansatte og stå-på-vilje skaper gull av avfall. Les hvordan gjenvinning av glasset blant annet blir til Glasopor.

Glassgjenvinning i splitter nytt anlegg

I Norge kildesorteres over 100 000 tonn glass- og metallemballasje i året. Avfallet, som forvandles til verdifulle ressurser, samles inn fra hjem og returpunkter over hele landet og transporteres til Sirkels splitter nye anlegg på Øra i Fredrikstad.

– Det jeg er mest stolt av med fabrikken på Øra er teknologien vi har her og at vi kan sende tre kvaliteter til glassverkene. Før produserte vi bare klart glass og grønn miks, nå produserer vi både brunt, grønt og klart glass, sier Jens Erik Jansen, produksjonsleder på anlegget på Øra.

Jens Erik Jansen er produksjonsleder på Sirkels moderne anlegg for metall- og glassgjenvinning på Øra
Jens Erik Jansen er produksjonsleder på Sirkels moderne anlegg for metall- og glassgjenvinning på Øra

Når man snakker med Jansen hører man at han er stolt av arbeidet han og kollegaene gjør. Og det er ikke rart. Glasset som sendes videre til glassverkene i Europa er av ypperste kvalitet. Og det som egentlig er avfall blir gjenvunnet til nye produkter.

Gjennom glassgjenvinning, i stedet for å bruke råmaterialer, spares miljøet for unødig bruk av energi og ressurser. Glassemballasje kan nemlig gjenvinnes i det uendelige uten å tape verdi. Det vil si at, leverer du en flaske til glassgjenvinning, kan det lages en ny flaske – uendelig mange ganger.

Sirkels splitter nye anlegg på Øra i Fredrikstad
Sirkels splitter nye anlegg for metall- og glassgjenvinning på Øra i Fredrikstad

Det mest finknuste glasset blir til Glasopor

Men også glasset som ikke er av beste kvalitet, det mest finknuste glasset, blir utnyttet. Det glasset blir til Glasopor. Med det sørger Sirkel for at 100 prosent av den utsorterte glassemballasjen blir til nye produkter.

Les mer Glasopors egenskaper her.

– Glasopor er et miljøvennlig fyllmateriale, som kommer fra glassgjenvinning. Produktet veier lite, bare 180 kg per kubikkmeter, og er stabilt, så det er brukt mye som fyllmasse i veiprosjekter og i byggenæringen. Glasopor er gårsdagens nachspiel. Det at vi kan ta en gammel vinflaske, gjenvinne den og lage et miljøvennlig produkt, som møter så mange behov, er knakende artig, sier Svend Aage Larsen, fabrikksjef på Glasopors fabrikk på Onsøy. Glasopor var tidligere et heleid datterselskap av Sirkel, men er nå en viktig partner.

LES OGSÅ: Foamit Group kjøper Glasopor av Sirkel 

Svend Aage Larsen synes det er artig at det mest finknuste glasset blir til Glasopor
Svend Aage Larsen synes det er artig at det mest finknuste glasset blir til Glasopor

Grønn energi

I tillegg til Sirkel sin gjenvinningsstasjon på Øra og Glasopor sin fabrikk på Onsøy befinner den opprinnelige og eldste Glasopor-fabrikken seg på Skjåk, hvor Ole Vegard Wang har vært fabrikksjef siden 2018.

– Vi er i den grønne alderen og Glasopor er et grønt produkt basert på glassgjenvinning. Fabrikken her i Skjåk ble dessuten ombygget i 2016 slik at vi kunne gå fra å kjøre på gass til elektrisitet. Så her kjører vi 100 prosent på lokal grønn kraft med opphavsgaranti fra en lokal strømleverandør, sier han.

Fabrikken i Skjåk ble i sin tid startet av Svein Lund – en mann med en visjon.

– På 80-tallet kom OECD med en rapport hvor de skrev at den nasjonen som ikke klarte å bruke opp sitt eget søppel kom til å bli tapere i framtiden. Jeg var ingen idealist, men det beit jeg meg merke i og tenkte at det var en god forretningsidé. Det at vi var så tidlig ute er det jeg er mest stolt av. Nå er det moderne med sirkulær økonomi, men vi gjorde dette for over 20 år siden, sier Lund, som nå er utviklingssjef i Glasopor.

Svein Lund startet opp fabrikken som produserer Glasopor i Skjåk.

Dyktige medarbeidere

Gjennom årene har dyktige og dedikerte medarbeidere i Sirkel og Glasopor stått på for å oppnå beste mulige kvalitet på produkter og jevnlig forbedre teknologien. Når man snakker med fabrikksjefene, er det første de nevner hvor stolte de er av kollegaene.

– Jeg vil trekke fram hvor dyktige folk vi har på anlegget. De får dette til å rulle og gå 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Jeg vil berømme de som driver med produksjon, vedlikehold og logistikk, og som klarer å få dette til å gå rundt så godt som det gjør. Å jobbe sammen med en sånn gjeng gjør meg stolt, sier Larsen.

Wang på Glasopor-fabrikken i Skjåk samtykker.

– Vi er en god gjeng her med godt samhold som holder fabrikken i gang 24/7. De er dyktige alle på hver sin måte, noe som gjør at vi har høy driftsstabilitet takket være alles innsats, sier han.

Trivsel med glassgjenvinning

Et tegn på et godt arbeidsmiljø er at folk blir lenge. Jens Erik Jansen, humørsprederen fra Fredrikstad, har jobbet på Sirkel sitt anlegg for metall- og glassgjenvinning i 28 år.

– Jeg har vært med på det meste og det i seg selv er jeg veldig takknemlig for. Og så har jeg det moro når jeg forteller dem som er her i dag hvordan det var før i tiden – «dere har det utrolig godt». Da vi tok prøver av varene måtte vi stå ute i vær og vind. Når du stod der i minus 20 og det blåste var det heftig. Heldigvis går verden videre og i dag står man tørt og godt, sier han.

De gode kollegaene er nok en stor grunn til at Jansen har vært så mange år i samme bedrift.

– Jeg må skryte av operatørene her, som virkelig er bjelken i det som står på. Vi har en fantastisk gjeng her. Noen har vært med lenge og har mye erfaring. Og så er det godt å få inn nye med andre erfaringer og andre impulser, sier han.

Glasoporfabrikken på Skjåk

Har du spørsmål om vår produksjon? Ta kontakt med oss!

3. mars 2021