Skjåk Flom

Glasopor påklager Miljødirektoratets vedtak

Glasopor AS er uenig i Miljødirektoratets konklusjon om at Glasopor må bære ansvaret for konsekvensene av flommen og vil påklage vedtaket til Klima- og miljødepartementet.

Etter flere måneders saksbehandling kom Miljødirektoratet i dag, 19. mai 2021, med sin konklusjon. Direktoratet krever Glasopor AS for 16,5 millioner i refusjon for opprydding etter storflommen i oktober 2018.
Vi står fast ved at Glasopor ikke kan lastes for flommen. Den rammet helt uventet på et sted ingen hadde forventet flom. Flommen ble heller ikke varslet av myndighetene. Vi er en liten miljøbedrift som driver vår virksomhet i tråd med alle offentlige godkjenninger, på en offentlig godkjent tomt. Næringslivet kan ikke bære et større ansvar for kostnader ved plutselige og uventede naturkatastrofer enn det offentlige.
Vi er en viktig arbeidsgiver i Skjåk, og vi bidrar indirekte til flere arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Vi har ingen andre planer enn å videreføre virksomheten. Vi har fortsatt tro på at det finnes en løsning der det offentlige bærer kostnadene for opprydningen.
Det varsles villere og våtere vær i årene som kommer. Hvem som til slutt pålegges ansvaret for oppryddingen etter «tusenårsflommen» i Ottaelva er prinsipielt viktig, og berører ikke bare Glasopor AS. Dersom Miljødirektoratets konklusjon blir endelig vil den ha konsekvenser for alle som driver sin virksomhet i Norge, og viktige arbeidsplasser rundt om i landet.

LES OGSÅ: Foamit har ingen erstatningsansvar i miljøskadesaken

19. mai 2021