Glasopor gjør det mulig å bygge stabil motorvei på landets dårligste grunnforhold. Samtidig reduseres setningsskader og motorveien krever lite vedlikehold.

Stabil motorvei på Norges dårligste grunnforhold

Takket være Glasopor er det mulig å bygge stabil motorvei på landets dårligste grunnforhold.

Grunnforholdene mellom Rud og Vøyenenga i Bærum er noen av landets dårligste. Siden nåværende E16 åpnet på strekningen i 1985 har flere millioner personbiler, busser og trekkvogner presset veibanen ned i terrenget. Stedvis med hele 1,5 meter.

– Her vi sitter nå er det nesten som å bygge på en diger, skjelvende geléklump med en tynn skorpe på toppen. Noen steder er det 40 meter med løse masser og kvikkleire ned til fjell. Så når det jobbes med å slå ned pæler rister det godt i hele området, forteller prosjektsjef Dan Robert Granerud i Implenia.

Hold deg oppdatert på nye vanskelige byggeprosjekter

Bygger motorvei på vinflasker

Det er arbeidsfellesskapet Implenia-Isachsen som gjør jobben når gammel asfalt nå erstattes av en ny firefelts motorvei. Flere titalls tusen løpemeter betongpæler, i det som trolig er landets største pælejobb, skal bidra til å holde den nye veien på plass. Selv om det er utfordrende å bygge en stabil motorvei, med mye som må tas hensyn til, går alt så langt etter skjema.

 

– På denne parsellen er det er veldig mye forskjellig som skal skje på et lite område. Det er lettfyllinger og pæler av alle slag, konstruksjoner og broer, veibygging, vann og avløp. Samtidig skal vi ta hensyn til fisk og natur, vi arbeider veldig bynært, og det er mye trafikk. Med all denne aktiviteten som foregår samtidig må alle jobbe godt sammen. Ellers skal det veldig lite til før det blir forsinkelser, forteller Granerud.

I et slikt scenario hjelper det det å ha lette masser som kan fylles raskt. I alt skal det leveres 40 000 kubikkmeter Glasopor til å bygge en stabil motorvei – det er resirkulert glass tilsvarende 18 millioner vinflasker.

Slik lages Glasopor av resirkulert glass

– Det vi har erfart med Glasopor er at den er usedvanlig rask å legge ut. Du kan fylle svært mye på kort tid. Vi er nesten bare begrenset av hvor raskt vi klarer å få det unna. Siden det veier så lite kan jo en enslig bil med henger levere rundt 110 kubikkmeter i ett lass. Så det er en veldig takknemlig oppgave å jobbe med dette, sier prosjektsjefen fra Implenia.

Motorvei med mindre vedlikehold

Store vogntog ruller inn og ut av byggeplassen, og nye lass Glasopor tippes rett ned der den skal ligge. Med så dårlige grunnforhold som i området rundt Vøyenenga er lav vekt en fordel på flere måter enn bare enkel utlegging. For å unngå setningsskader er den lave vekten på massene som benyttes i seg selv en ren nødvendighet.

 

– Et av tiltakene for å redusere setninger er å bruke Glasopor. Dette handler om å avlaste bakken, og når vi erstatter det som ellers ville vært jord og stein med en slik masse gir det en vektreduksjon som er betydelig. Samtidig ligger den der den skal, og du får ikke oppdrift, som ellers kunne vært et problem når du må ned i et område hvor det er grunnvann, forteller Granerud.

LES OGSÅ: Miljøgate bygges på resirkulert glass

– Det er jo en geoteknisk vurdering som er gjort på akkurat det punktet, men ute på selve byggeplassen merker vi at det er veldig lett å håndtere. Vi kan holde et arbeidstempo som er nesten vanvittig, sier han med glimt i øyet.

Etter planen skal den ferdige, stabile motorveien åpne i 2019. I motsetning til «forrige versjon» vil strekningen Implenia-Isachsen bygger i dag være laget for å gi minimale setninger. Den vil også kreve mindre vedlikehold, og forhåpentligvis ha lenger varighet. Det er krevende for entreprenøren, men Granerud gir uttrykk for at det er spennende å jobbe på et så omfattende prosjekt.

– Akkurat nå er vi i ferd med å bygge en bro oppå den dårlige grunnen, med full plate. Alle triksene i boka brukes i en eller annen form. Innen anlegg kan du nesten si det eneste vi ikke har på dette prosjektet er kaianlegg og tunnel, men kanskje vi kan finne en brygge å sette opp nedi elven her, humrer prosjektsjefen.

24. april 2017