Truls Børresen foran ovn med Glasopor på Onsøy

Foamit Group fordobler produksjonskapasiteten for skumglass på Glasopor-fabrikken i Onsøy

For å møte den stigende etterspørselen på det nordiske markedet innen bygg og anlegg har Foamit Group og dets eiere Partnera Oyj og Finnish Industry Investment Ltd besluttet å gjøre investeringer på om lag 10 millioner euro i selskapets produksjonsanlegg i Onsøy i Norge.

Investeringsbeløpet inkluderer allerede gjennomførte endringer i fabrikkens infrastruktur. Investeringsprogrammet inneholder to nye og miljøvennlige produksjonslinjer som går på strøm samt en modernisering av de nåværende produksjonslinjene til å bli strømdrevne.

Gjennom investeringsprogrammet fordobles kapasiteten på produksjonsanlegget ved Fredrikstad, og produksjonen vil bli nesten helt utslippsfri. Den ekstra kapasiteten åpner nye muligheter for Foamit Group til å tilby skumglass til store og betydelige prosjekter innen bygg og anlegg i Norden.

Investering i utslippsfri produksjon

Når investeringsprogrammet er ferdig, vil produksjonsanlegget i Onsøy være Nord-Europas mest energieffektive skumglassprodusent. I den første fasen av programmet i det første halvåret av 2025 skal det installeres to nye strømdrevne produksjonslinjer med en produksjonskapasitet på cirka 130 000 m3 skumglass. I produksjonslinjene vil man benytte det beste man får av teknologi knyttet til gjenvinnings- og styringssystemer for energi. Etter den nye økningen av kapasitet skal de to nåværende produksjonslinjene som nå benytter fossil energi også gjøres om til strømdrevne.

All strøm som brukes i Foamit Group er fornybar elektrisitet, noe som betyr at de produktspesifikke CO2-utslippene til skumglasset produsert i Onsøy reduseres med cirka 60 prosent. Utslippene er heretter nesten bare knyttet til transport. Beliggenheten til produksjonsanlegget i Onsøy i nærheten av viktige markedsområder bidrar til å holde transportavstandene for skumglass korte og utslippene fra transporten lave.

Skumglasskapasitet for store prosjekter

Foamit Group har en sterk tilbudsportefølje, som inneholder flere svært omfattende prosjekter innen bygg og anlegg for årene 2024-2026. Den nye kapasiteten som investeringen medfører tilsvarer spesielt den kraftige etterspørselen på det svenske og norske markedet, men den gjør det også mulig å starte med eksport til Danmark. Den ekstra kapasiteten på anlegget i Onsøy gjør det også mulig å videreutvikle konsernets andre produksjonsanlegg, og i tillegg til storskalaproduksjonen rette mer fokus på små fraksjoner som genererer mer verdi, som for eksempel i byggsegmentet.

Konsesjonssøknadsprosessen for utvidelsen av anleggets produksjon er allerede i gang, og det er utført endringer i fabrikkens infrastruktur som gjør at investeringen blir mulig å gjennomføre. Tilleggskapasiteten som investeringen medfører vil i sin helhet kunne tas i bruk i løpet av 2026, når de moderniserte linjene også blir tatt i bruk sammen med de nye produksjonslinjene. Det forventes at investeringen vil ha en positiv innvirkning både på Foamit Groups omsetning og lønnsomhet. Man forventer at både energieffektiviteten som investeringen medfører, og erstatningen av fossilt brennstoff med grønn elektrisitet, vil gi store innsparinger.

– Investeringen på produksjonsanlegget i Onsøy styrker Foamit Groups posisjon som Nordens viktigste skumglassprodusent. En utslippsfri produksjon støtter også vår vekststrategi og målsetning om å være bransjens mest attraktive partner. Ettersom kapasiteten øker, retter vi hele tiden også fokus på sikring av tilstrekkelig råstoffer. De kommende endringene i regelverk vil øke tilgjengeligheten av råstoff, og vi undersøker kontinuerlig nye lokale råstoffkilder, forteller Kalle Härkönen, CEO i Foamit Group.

– Spesielt på det norske og svenske markedet kan man merke en økende etterspørsel, hvor store prosjekter innen infrastruktur og annen utbygging fremhever seg. Det er flott at vi kan svare på økningen i forespørselen etter skumglass på en bedre måte på alle markedene våre med økt produksjonskapasitet. Vi gleder oss til å kunne tilby skumglass til bygg og anlegg som er produsert med 100 % fornybar energi, sier administrerende direktør i Glasopor AS og den norske landssjefen i Foamit Group, Truls Børresen.

Vekst og globalisering for Nordens ledende skumglassprodusent

Skumglasset som produseres av Foamit Group er et sirkulært økonomiprodukt og et lett byggemateriale som fremstilles av sidestrømmer i glassgjenvinningen. Foamit Group har virksomheter i Finland, Sverige og Norge. Av konsernets fire produksjonsanlegg for skumglass ligger to i Norge, ett i Sverige og ett i Finland. I tillegg hører Finlands glassgjenvinningsanlegg med til konsernet.

FOAMIT GROUP OY

Härkönen about Foamit Group Sustainability Report 2023

Mer informasjon

Kalle Härkönen, administrerende direktør, tlf. + 358 40 838 5196

KORT OM FOAMIT GROUP

Foamit-konsernets virksomhet deles inn i skumglassvirksomheten og glassvirksomheten. Skumglass brukes som lettfyllings- og isolasjonsmateriale i bygg og anlegg. I glassvirksomheten gjennomfører konsernet en dekkende sirkulær økonomi ved å ta imot glassavfall og gjenvinne dette til nye bruksformål. Det finske datterselskapet Uusioaines Oy, det svenske datterselskapet Hasopor AB og det norske datterselskapet Glasopor AS inngår alle i selskapet Foamit Group. Foamit Groups hovedkontor ligger i Vantaa i Finland, og i 2023 hadde konsernet en omsetning på 43,7 millioner euro. Foamit Group har 100 ansatte.

26. mars 2024