Kunstgressbaner – kunsten å bygge dem jevne

Kunstgressbaner har strenge krav til å ha en jevn overflate. Derfor må det ikke forekomme setningsskader eller telehiv på slike baner. Glasopor benyttes regelmessig for å bygge opp solide kunstgressbaner med god dreneringsevne slik at de forblir setningsfrie og telefrie. Kunstgressbanene på Melløs og Vettre er blant dem med Glasopor I fjor høst rehabiliterte Leif […]

Denne bydelen er bygget på skumglass

For å kunne bygge bydelen Bjørvika var skumglass det avgjørende byggematerialet. Sjekk hvorfor skumglass er den beste løsningen ved vanskelige grunnforhold.

Ved vanskelige grunnforhold er den letteste løsningen ofte den beste. I Bjørvika i Oslo ble skumglass redningen. Av alle steder man kan bygge i Norge er nok ikke Bjørvika det enkleste. Siden lenge før vi fikk vår egen grunnlov var området dominert av trelastindustri, og dette tok først slutt på starten av 1900-tallet. Grunnen under Barcode-rekka består […]